Informasjon

​Norges-Cup  består  av  en  serie  seilaser  i  internasjonal  eller  nasjonal  klasse.  Antall seilaser i serien bestemmes av klasseklubben i de forskjellige klasser.
Sammenlagt resultatliste og premiering utarbeides av klasseklubb. Deltagelse i Norges-Cup  skal  være  i  henhold  til  gjeldende  regler,  deriblant  NSFs regler  for  startberettigelse, lisensregler,reklameregler  og  NIFs  bestemmelser  for barneidrett.

Søknadsfrist for å avholde NC er 5. september 2018. Det er klasseklubbene som har ansvaret for behandling av søknader.

 I fokus