Vellykket høstmøte for Nordiska Båtrådet i Oslo

Peter Larsen
24.09.2018
t hovedtema for møtet var sjøsikkerhet og offentlige reguleringer i så måte. NBR er på vegne av sine organisasjoner opptatt av at behovet for reguleringer av båtlivet ikke må være for omfattende.

Nordiska Båtrådet (NBR) er et fellesorgan for de nasjonale båtforbundene i Norge, Sverige, Danmark og Finland. NBR ivaretar temaer som sjøsikkerhet og rammebetingelser for seilere og andre båtfolk i Norden. Fra Norge er det Norges Seilforbund NSF og KNBF som er representert. Ledelsen av NBR går på rundgang mellom landene, og siste arbeidsår er det Peter L. Larsen fra NSF som har vært president.

Årets årsmøte ble avholdt i Oslo 20.-22.09.18 med en rekke viktige spørsmål for båtfolk i Norge og Norden på agendaen, som:

  • Den norske Båtlivsundersøkelsen 2018
  • SHT sin gransking av norske fritidsbåtulykker
  • Mulige samordninger av lover og regler innen Norden
  • Sjøsikkerhetsarbeidet i Norge
  • Hurtigbåtopplæring
  • Elektrisk drift av fritidsbåter
  • Det nye båtlivet for nye generasjoner
  • Miljøtema – microplast
  • EU-direktiv om avfallshåndtering i havner

Et hovedtema for møtet var sjøsikkerhet og offentlige reguleringer i så måte. NBR er på vegne av sine organisasjoner opptatt av at behovet for reguleringer av båtlivet ikke må være for omfattende, og i den grad det er behov for reguleringer, må disse basere seg på reelle fakta, være målrettede, rimelige og forståelige for båtfolk flest.

Foredragsholdere og gjester var blant annet representanter fra Nærings- og Fiskeridepartementet, Statens Havarikommisjon for Transport, Sjøfartsdirektoratet, Norsk Elbåtforening, Jotun, NSF og KNBF.

Møtet ble avholdt delvis på Idrettens Hus i Oslo, og delvis i maritime omgivelser hos Oslo Seilforening. Henrik Pedersen fra Dansk Sejlunion overtok ved slutten av møtet som ny president.