Veldig vellykket vårsamling

​REELLE REGATTAER: Samspill mellom seilere, trenere og trenerkandidater førte til mange treningsseilaser i fullformat i Moss. [FOTO: Peer Moberg]

Morten Jensen
08.04.2019
Nærmere 80 seilere, 15 trenerkandidater, A-laget av norske trenere og fantastisk vårvær – vårsamlingen i Moss kunne ikke ha blitt bedre.

​– Det var fantastisk å ha hele denne bredden samlet. Vi er kjempefornøyde med vårsamlingen, og tilbakemeldingene vi har fått, bekrefter at dette var vellykket, sier Iens Ludvig Høst, som sammen med Peer Moberg hadde ansvaret for Norges Seilforbunds vårsamling for jolleseilere i Moss.

De 80 seilerne var fordelt på  klassene 29er (11 lag), Laser 4.7 (12), Laser Radial (19), Laser Standard (7), Finnjolle (5) og Waszp (8), og til å trene seg hadde de Peer Moberg, Frank Kirkeland, Frode Jørstad, Jan Steven Johannessen, Gwenael Berthet, Thomas Nilsson og Michail Floros. I tillegg deltok Anne Kolstad og Thomas Kresse fra NSFs arrangør- og dommerutvalg.

– Dette er A-laget av norske trenere og dommere, mener Iens Ludvig Høst.

Tenker bredere

Parallelt med at seilerne fikk sin oppfølging, deltok hele 15 unge trenerkandidater for å få praksis og utdannelse som trenere, arrangører og dommere. 

– Det er viktig at vi tenker bredere i norsk seilsport enn vi har gjort før, og at vi for eksempel gir trenerne utdannelse også som dommere og arrangører. Dette er helt vesentlig for å utvikle ungdomsmiljøet i foreningene. Det er viktig at vi kan utvikle og tildele roller også til alle dem som ikke satser mot en karriere som toppseilere, men som vil delta i det lokale klubblivet. Og da er en samlig som denne midt i blinken, sier Iens Ludvig Høst, som håper trenerkandidatene vil bli aktive når de kommer tilbake i lokalmiljøet sitt.

Treningsseilaser i fullformat

For seilerne betød denne ordningen at de fikk trent på reelle regattasituasjoner, for trenerkandidatene måtte legge ut baner, bemanne start- og bøyebåter og gjennomføre seilaser slik de skal avvikles med flagg, signaler, tilbakekalling og det hele. Likeså måtte trenerkandidatene være dommere på banen. Om kvelden når alle hadde kommet på land, var det åpne protesthøringer.

–  Trenerkandidatene utgjorde høringsspanel og protestkomité med seilerne som tilhørere, forteller Høst.

Han har et bestemt inntrykk av at seilerne satte pris på dette opplegget og fikk et godt utbytte av treningen sammen med alle trenerne som fulgte opp og ga feed back.

Godt tilbud til ungdomsseilere

Samlingen i Moss er den andre i år for ungdomsseilere i regi av Norges Seilforbund. Den første foregikk på Las Palmas i januar og en tilsvarende samling er planlagt til høsten. I tillegg har NSFs ungdomsprosjekt hatt flere samlinger på Vestlandet.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra flere seilforeninger som opplever at NSF nå er på banen og har et reelt tilbud til ungdomsseilere, og at forbundet er atskillig mer aktivt enn tidligere, sier Iens Ludvig Høst.