BUFDIR støtte til sommerskoler

Jon Amtrup
01.04.2019
NSF har også i 2019 fått tildelt midler som gjør at seilforeninger kan gi bort plasser på sommerskolene til familier som ellers ikke kan ta seg råd til å sende barna på sommeraktivitet.

- Vi ble veldig glade da vi fikk penger til dette tiltaket for tredje året på rad. Men aller lykkeligst blir nok de barna som får komme på sommerskoler, sier Per Christian Bordal, generalsekretær i NSF.

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) som har bevilget midler til NSF. Pengene skal gå til å gi gratisplasser til barn og unge på sommerskolene som ellers ikke har mulighet til å betale for den slags aktiviteter.

- Vi oppfordrer foreningene til å ta enten eget initiativ ovenfor familier de vet kan ha nytte av dette, eller ta kontakt med barnevernskontoret, sosialkontoret, NAV, Røde Kors eller den kommunale ferieklubben for å høre om de har mulige kandidater, sier Bordal.

Hver foreningene kan få opp til seks gratisplasser av 1500,- per plass dekket av NSF. Her er det førstemann til mølla som gjelder.

Ta kontakt med enten jon.amtrup@seiling.no eller per.christian@seiling.no i NSF hvis du har spørsmål eller vil søke på ordningen.