Shorthanded-seiling blir OL-gren

​SHORTHANDED: Shorthanded-seiling, men med et mannskap bestående av en mann og en dame, blir ny OL-gren i 2024. [Foto: Morten Jensen]

Morten Jensen
05.11.2018
På det avsluttende årsmøtet i World Sailing søndag 4. november ble det endelig bestemt at OL i 2024 skal inneholde en havseilas-øvelse der laget består av en kvinne og en mann.

Hva slags båttype som skal benyttes, blir trolig først bestemt på årsmøtet i 2019.​

Det som dukket opp som et overraskende forslag fra World Sailings styre som gikk på å erstatte øvelsen «Mixed One-Person Dinghy» med en «Mixed Two Person Keelboat Offshore», ble til syvende og sist vedtatt på World Sailings årsmøte med 43 stemmer for og 17 imot.

Norge og alle de nordiske landene stemte for.

Prinsipp-avstemning

– Det ble på mange måter en prinsippiell avstemning på årsmøtet. Bakgrunnen er at det er flere land som ønsker en enklere beslutningsprosess enn den som praktiseres i World Sailing dag, sier Tor Møinichen, som var Norges representant på årsmøtet.

Slik praksisen er nå, kan samme sak komme opp til avstemning flere ganger. Først i fagkomiteene som skal vedta en anbefaling. Deretter skal det stemmes over saken i forbundets «Council»; råd, for så å bli stemt over på selve årsmøtet. Underveis oppover i systemet hender det at beslutningene snus og endres og det hele blir både uryddig og uoversiktelig. 

– Vi i Norden var samstemte om at beslutningen om hva slags øvelser OL skal inneholde, hører hjemme i Council og skal ikke bli løftet opp til årsmøtet, som nå, sier Møinichen.

I Council stemte 29 representanter for, ni var imot og to stemte blankt til forslaget om å få inn «Mixed Two Person Keelboat Offshore» på OL-programmet. Da saken kom opp på nytt på årsmøtet, fastholdt de nordiske landene sin stemme for den nye havseiler-øvelsen, for å demonstrere sin holdning til det de mener er en unødvendig tungvint beslutningsprosess i World Sailing.

Ut med Finnjollen

Det betyr at Finnjollen ikke vil være på det olympiske programmet i 2024.

– Det er det ikke sikkert at den ville ha vært uansett. Det som hadde blitt vedtatt på midtårsmøtet i mai 2019 i London, var at OL skulle inneholde en «Mixed One-Person Dinghy», men i etterkant av denne beslutningen ble det uklarhet om hva denne øvelsen egentlig var.

Tor Møinichen forklarer at mange hadde Finnjollen i tankene som en jolle for herrene, men ingen hadde noe forslag til hva jentene i denne øvelsen skulle seile. Behovet var en enmannsjolle egnet for jenter som er for lette til å seile Laser Radial.

Først øvelser – så båttyper

Når det skal velges hva slags seiling OL skal inneholde, er systemet slik at man først bestemmer seg for hvilke «øvelser» seiling i OL skal bestå av, og deretter hva slags utstyr som skal benyttes i de ulike øvelsene. IOC gir rammer for hvor mange deltagere som kan være med og i hvilken grad seiling kan utfolde seg i OL.

De ti øvelsene som det nå er bestemt at  OL i 2024 skal inneholde, er disse:

 • Men's Windsurfer
 • Women's Windsurfer
 • Men's One Person Dinghy
 • Women's One Person Dinghy
 • Mixed Kite
 • Mixed Two Person Dinghy
 • Women's Skiff
 • Men's Skiff
 • Mixed Two Person Multihull
 • Mixed Two Person Keelboat Offshore

I en del av disse øvelsene er det allerede bestemt hva slags utstyr/båttype som skal benyttes, men ikke for alle:

Men's Windsurfer og Women's Windsurfer

Det ble besluttet på årsmøtet i år at nårværende OL-brett, RS:X, også skal benyttes i 2024. Flere hadde uttrykt et ønske om å få inn et foilende brett, men dette fikk ikke gehør.

– Dette ble tatt opp som en egen sak, og man bestemte seg for å gå for RS:X. Ønsker man endringer på utstyret til dette brettet; for eksempel om man ønsker å utstyre det med foiler, blir det nå en sak som må taes opp i den internasjonale klassekubben for RS:X og fremmes derifra, forklarer Møinichen.

Men's One Person Dinghy og Women's One Person Dinghy

Her har man i prinsippet bestemt seg for Laser Standard og Laser Radial, men fordi det er en del løse tråder med hensyn til monopolsituasjonen knyttet til Laser-klassen, ønsker man å vurdere Laseren opp mot tre andre klasser, som er navngitt som RS Aero, Melges 14 og D-Zero.

Mixed Kite

Her vil det bli valgt en foilende kite-løsning.

Mixed Two Person Dinghy

Dagens separate 470-klasser for herre og damer vil bli erstattet av en tradisjonell tomannsjolle som skal seiles av en mann og en dame. Hvilken båttype som skal benyttes, er ikke bestemt ennå, men all den stund de målene og de kravene som er definert som rammer for denne båttypen ligger tett opp til 470-ens mål, tror mange det ligger i kortene at Mixed Two Person Dinghy vil bli seilt i 470. Men det er altså ikke bestemt ennå.

Women's Skiff og Men's Skiff

Her er det ingen tvil; båttypene er bestemt. 49er og 49er FX vil utgjøre disse to klassene i 2024.

Mixed Two Person Multihull

Nacra 17 med foiler vil utgjøre denne klassen i 2024.

Mixed Two Person Keelboat Offshore

Hva slags båttype som vil bli valgt, blir trolig ikke bestemt før om et år. Det er gitt noen rammer for båttypen som skal velges: 

Det skal være en enskrogsbåt som er mellom 6 og 10 meter lang. Den skal ikke være utstyrt med foiler. Den skal være sloop-rigget og ha spinnaker, og den skal ha en seilgarderobe som kan takle vind fra 4 til 40 knop. Dekkslayouten skal være tilrettelagt for shorthanded-seiling. Kun en båttype er foreløpig blitt navngitt i forbindelse med denne øvelsen, og dette er den slovenske båttypen L30, som vil bli benyttet under VM i Mixed Two Person Keelboat Offshore som vil bli avholdt allerede i 2019.

– Det er dog ikke bestemt at L30 vil bli OL-klassen. L30 vil bli vurdert mot andre båttyper før det endelige valget om ny OL-klasse taes, sier Tor Møinichen.

Endelig bestemte klasser i 2024

Med andre ord, de båttypene/utstyret som til nå er endelig bestemt for OL i 2024, er:

 • 49er  (herrer)
 • 49er FX (damer)
 • Nacra 17 (mixet)
 • RS:X (2 klasser, en for damer og en for herrer)

De øvrige klassene vil bli bestemt senest om ett år –  på neste årsmøte i World Sailing. Det skal foregår på Bermuda.

OL-klasser i 2020

For ikke skape forvirring eller usikkerhet: OL i 2020 skal seiles i disse klassene:

 • 49er  (herrer)
 • 49er FX (damer)
 • Nacra 17 (mixet; en klasse der mannskapet består av en dame og en mann)
 • RS:X (to klasser, en for herrer og en for damer)
 • Finnjolle (herrer) 
 • Laser Radial (damer)
 • Laser Standard (herrer)
 • 470 (to klasser, en for herrer og en for damer)