Seiltrenere skal sertifiseres

​TRENERSERTIFIKAT: Trenerenes kurs og kunnskap skal nå samles på trenernes CV i »Min idrett». Muligheten til å oppgradere kunnskapen og fylle på CV-en er stor før sesongen 2019 starter. [Foto: Morten Jensen]

Morten Jensen
25.01.2019
Høsten 2018 vedtok NSF at alle seiltrenere skal sertifiseres. Det håper man vil øke forståelsen for trenerrollen og gi seiltrenerne identitet og økt status.

​– Vi har i mange år snakket om at vi må få opp statusen til seiltrenerne, skjønt jeg tror ikke nødvendigvis at det er statusen som er det viktigste i denne sammenhengen. At seiltrenerne selv identifiserer seg som seiltrenere med en slik sertifisering, mener jeg er vesentlig, sier Iens Ludvig Høst i NSFs trenerutvalg.

Høsten 2018 ble det bestemt at alle seiltrenere skal ha et sertifikat som forteller om trenerens kompetanse og hvilke kurs treneren har gjennomgått og bestått. I praksis tjener det som tilføres CV-en til hver enkelt trener under «Min idrett» i NIF-systemet, som sertifikatet.

Norges Seilforbund har tre nivåer i trenerutdannelsen; assistent-kurs, trener 1 og trener 2.  

Nivå 1 - Assistenttrener

Assistent-trener er det første nivået, og for å kunne bli det, trenger du ikke å ta noen eksamen. Det er et 16 timers praktisk orientert kurs som er beregnet på dem som vil være hjelpetrenere eller ha andre hjelpefunksjoner i forbindelse med treninger eller for eksempel sommerleire. 

– Dette er et grunnleggende introduksjonskurs som du får på din kompetanseprofil i «Min idrett». Det gir deg innsikt, men gir ikke grunnlag for å kunne ha et selvstendig ansvar for en gruppe, sier Høst.

Nivå 2 - Trener 1

Det gjør derimot Trener 1, som er en mer omfattende utdannelse som skal gjøre deg kompetent til å trene en gruppe barn opp til 13/14 år på klubbnivå. Det består av ialt 45 timer, hvorav 20 av dem skal være undervisning. Resten er basert på e-læringskurs og egne studier. I tillegg er det en praksisperiode på 45 timer i egen seilforening sammen med en mentor.

– Det skal være en i foreningen som er ansvarlig for praksisen din. Om det er vanskelig, kan vi i NSF være behjelpelige med det. For å kunne bli Trener 1 må du fylle 16 år det året du går kurset. Aldersgrensen er satt fordi du må ha lov til å føre en RIB.

Som en avslutning på Trener 1-utdannelsen må det skrives en oppgave, som gjerne består av en rapport fra egen prakistid og en fordypning i ett eller to temaer.

Iens Ludvig Høst trekker frem eksempler på fordypning: «Arbeid med engstelige seilere», «Arbeid med gruppe med stort sprik i ferdigheter», «Arbeid med seilere i mye vind» eller «Arbeid med ambisiøse foreldre».

– Det er nok av temaer å ta av, sier Høst, som også kan fortelle at NSF har begynt å samle systematisk på oppgavene slik at man etter hvert skal få samlet kunnskap om interessante temaer.

Nivå 3 - Trener 2

Skal du bli Trener 2, må du ha tilbakelagt to sesonger som trener og være 18 år. Helst.

– Trener 2 gir deg en ganske komplett utdanning. Den består av fire seminarer, og som trener 2 får du ved siden av en grundig trenerutdannelse, også utdanning som kretsdommer og banedommer, sier Høst.

– I tillegg til de tre trenernivåene har vi så vidt kommet i gang med å arrangere etterutdanningskurs. Det vil vi intensivere. 

Høst forteller at man for å beholde sin Trener 2-status, må ta et etterutdanningskurs hvert 4. år.

Aktiv vinter og vår for seiltrener

Muligheten for å oppgradere kunnskap og tilføre kurs til sertifikatet og CV-en sin, er stor og mangfoldig denne vinteren. her er terminlisten.

​14. februar
Workshop: «Kan vi lage bedre fysisk trening for seilere?» NTG Bekkestua kl 17:30–21:00.
Med: Máthyás Tóth og Iens Ludvig Høst. 

15. 16. og 17. februar
Trener 2 Vestlandet og Østlandet sammen på OLT/Ullevål «Fysisk treningslære»
Med: Máthyás Toth og Iens Ludvig Høst.

18. 19. og 20.februar

Trener 2 Østlandet «Kappseilingsreglene/Dommer 2» , Også åpent for seilere og trenere mellom 16 og 35 år.  Kveldskurs hos NSF på Ullevål Stadion kl 17:30–21:00 begge dager. 

Med: Tor Møinichen og Iens Ludvig Høst

25. og 26.februar
Trener 2 Banedommerkurs. Også åpent for seilere og trenere mellom 16 og 35 år.  Kveldskurs hos NSF på Ullevål Stadion kl 1730–2100 begge dager. 
Med: Iens Ludvig Høst og .....

1. 2. og 3. mars
Trener 2 Dommer 2-kurs Bergen – også åpent for seilere og trenere mellom 16 og 35.  Fredag 17:00–21:00, lørdag og søndag kl 10:00-17:00
Sted blir annonsert med det første
20.–21. og 25.–27. mars Trener 1 Oslo/Akershus. Kveldskurs hos NSF på Ullevål Stadion kl 17:30–21:00 alle dager.
29., 30. og 31. marsTrener 1 for Vestfold/Østfold, fredag kl 17:30–21:00, lørdag  kl 10:00–17:00, søndag kl 10:00–16:00. 
Sted: Horten eller Moss Seilforening avhengig av påmeldingene.

4., 5., 6. og 7. april​NSF Vårsamling for ungdomsseilere. For de seilende deltakerne blir det teknisk seiltrening før lunsj. Etter lunsj blir det regattatrening, om kvelden protesthøringer.
For Trener 2-kandidater og andre trenere/dommerkandidater/ arrangørinteresserte blir det arrangør 2-teori om formiddagen. Disse deltakerne skriver seilingsbestemmelser og arrangerer ettermiddagsregattaen, start- og bøyebåter, samt jurybåter (regel 42).

Etter felles middag holdes eventuelle høringer etter protester fra regattaene – åpne – med alle som tilhørere.

26., 27. og 28. april​ Trener 1 Bodø Seilforening
​31. mai – 31. juni
Oppfølging av trenerkandidaters praksis i klubbene