Per Christian Bordal ansatt som generalsekretær i Norges Seilforbund

​GENERALSEKRETÆR: Per Christian Bordal er ansatt som ny generalsekretær i Norges Seilforbund ffor de fire neste årene. [Foto: Morten Jensen]

Morten Jensen
12.10.2018
Per Christian Bordal har vært konstituert generalsekretær i seilforbundet siden nyttår. Nå har styret og Bordal blitt enige om at han tar stillingen permanent.

​– Jeg er meget godt fornøyd med det arbeidet Per Christian har nedlagt for seilforbundet og føler meg sikker på at vi har fått en dyktig og innsatsvillig generalsekretær som er svært godt kvalifisert for stillingen, sier seilpresident Jørgen Stang Heffermehl.

Bordal har arbeidet med breddearbeidet i forbundet siden 2011 og tok på seg arbeidet som konstituert generalsekretær i januar i år. Seilforbundet gjennomførte tidligere i år en åpen rekrutteringsprosess til stillingen som generalsekretær.

– Vi fikk mange gode søkere til stillingen og etter en grundig vurdering var det et enstemmig styre som ønsket å tilby generalsekretærjobben til Per Christian, forteller seilpresidenten.

Per Christian har fire års utdanning fra Norges Idrettshøgskole med vekt på fagene pedagogikk, trenerutdanning og idrettsadministrasjon. Etter vedtak på Seiltinget i mars i år skal stillingen være en åremålsstilling. Åremålet er fastsatt til fire år.

– Jeg har hele styret med meg når jeg ønsker Per Christian all mulig lykke til i sitt viktige arbeid med å utvikle norsk seilsport videre, avslutter Heffermehl.