Påmelding til Seiltinget 2019

Per Bøymo
10.01.2019
Vi har åpnet påmeldingen til Seiltinget. Påmeldingsfrist 15.februar.

​Seiltinget 2019 foregår på Quality Airport Hotel på Gardermoen i dagene 16.- 17.mars.
Husk at delegasjoner skal sammensettes i henhold til `NSFs lov § 6. Antall delegater en krets eller forening kan stille med fremkommer i NSFs lov §15:

b) Representanter fra tilsluttede seilforeninger etter seilforeningens medlemstall per 31. desember forestående år etter følgende skala:

  • Under 200 medlemmer: 1 representant
  • 200 – 499 medlemmer: 2 representanter
  • 500 – 999 medlemmer: 3 representanter
  • 1000 - 1 9 99 medlemmer: 4 representanter
  • 2000 - 2 999 medlemmer: 5 representanter
  • Over 2999 medlemmer: 6 representanter

c) 1 representant fra hver seilkrets.

Når dere melder dere på er det fint om fullmaktskjema er fyllt ut og kan legges ved ved hver enkelts påmelding. Fullmaktskjema finner dere her.

PÅMELDING


Frister:

Forslag som skal behandles: 15.februar, levering av forslag kan skje via dette skjemaet eller på e-post til seiling@nif.idrett.no

Publisering av fullstendig sakliste: 2.mars (https://norgesseilforbund.klubb.nif.no/Sider/Seiltinget.aspx)