Omfattende tilbud om trenerutdanning i 2018/2019

​UTDANNING: Norsk seilsport trenger trenere, og vinteren byr på mange muligheter. [Foto: Trond R. Teigen]

Iens Ludvig Høst
18.09.2018
Det er planlagt en rekke trener 1- og trener 2-kurs denne høsten og vinteren, og her får du en komplett oversikt over hvilke muligheter du har til å utdanne deg innen trenerfaget.

​De siste årene har det vært lagt stor vekt på trenerutdanning i Norge.  Allikevel ser vi at mange klubber sliter med å skaffe mange nok kvalifiserte trenere både til de yngste seilerne og til ungdomsseilerne. 

Det er oppløftende at mange klubber ser at ungdomsseilerne skal få tilbud om trenerutdanning – dette er helt i tråd med NIFs ungdomsløft.  I inneværende år har det vært holdt Trener 1-kurs i Arendal, Stavanger, Bergen, Trondheim, Son, Sandefjord, Oslo.  Trener 2-utdanning har vært holdt i Oslo og for NTGs elever i Bærum. 

Denne trenden håper vi fortsetter. 

Foreløpig plan for NSF Trener 1-utdanning i 2018/2019

 NSF holder også trener 1-kurs i samarbeid med Bærum Seilforening, 8., 9., 10., 15. og 16. oktober – alle dager i Bærum Seilforening, Sarbuvollen, fra kl 17:30-21:30.  Programmet er åpent for deltagere fra alle seilforeninger.  Påmelding via www.seiling.no.

Ytterligere trener 1-programmer vil bli satt opp etter behov, men vi ser også for oss at både NSF Trener 1 og NSF assistenttrenerkursene nå etter hvert blir tilbakeført til seilkretsene/klubbene.

I samarbeid med Norges Idrettsforbund og en rekke særforbund utarbeides det et program for kursholdere.  Dette blir et helgekurs, fredag ettermiddag til søndag kveld.  Fredag og lørdag blir felles for deltagere fra alle forbund mens søndagen vil fokusere på det spesielle for seiltrenervirksomhet. 

Det første kurset ventes å bli holdt i februar 2019.  Deltakerne fra seiling vil få oppfølging fra NSFs treneransvarlige under sine første kurs i egen krets/klubb.

I forbindelse med NSFs treningssamling på Las Palmas fra 3. til 13. januar 2019 vil det også bli et tilbud om trener 1-kurs på kveldstid.

Plan for NSF Trener 2-utdanning i 2018/2019

NSF planlegger to parallelle løp for trener 2-kandidater – et på Vestlandet og et på Østlandet – men tar sikte på å slå dem sammen i enkelte samlinger.

Bergen          

1)  9., 10. og 11. november: Mental treningslære

2)  8., 9. og 10. februar:  Fysisk treningslære (på Olympiatoppen, sammen med Østlandet)

3)  Medio mars: Regel/dommerkurs

4)  NSF Vårsamling: Arrangørkurs samt banedommerpraksis

5)  NC 1 og/eller 2: Regattacoaching

Oslo                

1)  16., 17. og 18. november: Mental treningslære

2)  8., 9. og 10. februar: Fysisk treningslære (på Olympiatoppen, sammen med Vestlandet)

3)  Medio mars: Regel/dommerkurs

4)  NSF Vårsamling: Arrangørkurs samt banedommerpraksis

5)  NC 1 og/eller 2: Regattacoaching

Påmelding til alle kurs går via NSFs trenerside 

Nyhet av året

Nytt av året er at vi planlegger å ta arrangør 2-utdanning også inn i NSF Trener 2-programmet.  Vi ser at dette vil styrke trenerkompetansen vesentlig – samtidig vil det være et viktig tilskudd til seilforeningenes arrangementsevne.