Nyttige møter på båtbrukernes vegne

​FRA HELE EUROPA: Det kom delegater fra hele Europa for å diskutere saker av felles interesse som berøre båtbrukere. NSFs representant var Peter L. Larsen.

Morten Jensen
25.10.2018
– Reguleringer av båtlivet må ikke bli for omfattende, og når de er nødvendige, må de være målrettede og så forståelige som mulig, mener Nordiska Båtrådet og European Boating Association, som nylig hadde møte i Helsingfors.

​19.–20.10. oktober var det møter i både Nordiska Båtrådet (NBR) og European Boating Association (EBA) i Helsingfors. NBR er en sammenslutning av de landsdekkende båtbrukerorganisasjonene i Norge, Sverige, Finland og Danmark og EBA en tilsvarende organisasjon i Europa.

– Mye av arbeidet går ut på å overvåke at båtbrukernes behov blir hensyntatt i de mange EU-direktivene og forordningene som også Norge er bundet av som følge av EØS-avtalen, forteller Peter L. Larsen fra Ålesund, som var Norges Seilforbunds representant på møtene.

Organisasjonene hadde tidligere et møte i Oslo i september i år, og et par av sakene som ble tatt opp der, ble fulgt opp i Helsingfors.

– Begge gikk på sjøsikkerhet. Den ene saken dreide seg om en mulig felles nordisk flytevestdag. Den andre er et prosjekt for å få i stand en felles nordisk sjøsikkerhetskonferanse, forteller Larsen, som understreker: 

– Tanken er å bidra til at båtbrukerorganisasjonene blir hørt i sine ønsker om at reguleringene av båtlivet ikke må være for omfattende, og i de tilfeller de er nødvendige, så målrettede og forståelige som mulig, basert på et godt faktagrunnlag.

Fra EBA-møtet i Helsingfors trekker Peter L. Larsen frem følgende saker som ble tatt opp:

• Et EU-direktiv om avfall fra havner: 

– Her har EBAs engasjement fått forhindret at tradisjonelle småbåthavner må innføre et kostnads- og ressurskrevende byråkrati, sier Larsen.

• Et «Position paper» på bunnstoff: 

– Dette dreier seg om hva som skal tillates brukt av bunnstoff i forskjellige farvann. Dette er et tema som ofte diskuteres, og er gjenstand for oppmerksomhet i EU-systemet. Her vil EBA også ivareta båtbrukernes interesser, og utarbeider nå et «position paper» vedrørende dette.

• Endringer i eierskap og bruk av fritidsbåter: 

– Man ser at nye generasjoner har andre preferanser enn før til eierskap og bruk av fritidsbåter. Gjennomsnittsalderen til tradisjonelle fritidsbåteiere øker. Dette vil ha konsekvenser for hvordan seil- og båtforeninger drives i fremtiden. Det franske og det irske seilforbundet presenterte sine løsninger og aktiviteter for å møte denne utviklingen, avslutter Peter L. Larsen.