Nytt styre i Norges Seilforbund

​NSF-STYRET: Disse seilerne skal styre Norges Seilforbund i de neste to årene. Fra venstre Christian Middelthon, Ole-Petter Pollen, Inge Bøen, Vidar Utne, Guro Steine, Kirsti Pettersen, Torill Dahl Høgheim, Jørgen Stang Heffermehl og Rune Hjertås [Foto: Morten Jensen].

Morten Jensen
18.03.2019
Under seiltinget som ble avholdt i helgen, ble det valgt nye styremedlemmer i Norges Seilforbund.

​Styret i Norges Seilforbund er blitt fornyet med fire nye medlemmer. De nye er Ole-Petter Pollen fra Moss Seilforening, Guro Steine, Drøbaksund, Christian Middelthon, Sola Brettseilerforening og Inge Bøen, Ålesunds Seilforening. Sistnevnte er varamedlem, Guro Steine ble valgt som 1. visepresident, mens de to andre er styremedlemmer. Kirsti Pettersen fra Soon Seilforening ble gjenvalgt som varamedlem.

Ut av styret gikk Torunn Sætre fra Brevik Seilforening, Tom Bratlie, Hurum Seilforening, Kristian Fæste, Drøbaksund og Tommy Langseth, Stavanger Surfklubb.

Presidenten, Jørgen Stang Heffermehl, KNS, var ikke på valg. Det var heller ikke 2. visepresident Torill Dahl Høgheim, Ran Seilforening og styremedlemmene Rune Hjertås, Tønsberg og Vidar Utne fra Bærum Seilforening.

Seiltinget, som talte 48 stemmeberettigete delegater, ble avhold på Gardermoen helgen 16. og 17. mars. 

Seiltinget besluttet å heve kontingenten som seilforeningene betaler til NSF med 20 kroner per foreningsmedlem. Økningen vil gi seilforbundet cirka 300 000 kroner i årlige, økte inntekter.

Det ble også orientert om avviklingen av engangslisensen. Fra og med sesongen 2019 er det kun en årslisens som gjelder. Den inneholder på den annen side bedre forsikringsvilkår enn tidligere.