Ny, forbedret lisensordning

​ANSVARSFORSIKRING: Seiler du en båt som er mindre enn fem meter lang, ligger det en ansvarsforsikring i den nye lisensordningen. [Foto: Morten Jensen]

Morten Jensen
25.03.2019
Engangslisensen er nå en saga blott. Nå er det kun årslisens som gjelder. Men det er til gjengjeld en forbedret utgave av den tidligere lisensen.

​– Etter lange forhandlinger med forsikringsselskapet IF har vi nå fått gjennomslag for en lisens som også dekker ansvar for båter under 5 meters lengde i Europa*, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Ansvarsforsikringen (third part liability) for båter under fem meters lengde dekker en sum oppad begrenset til 30 millioner kroner.

Seiler du i en båt som er større en fem meter, dekker lisensen kun en personlig ulykkesforsikring. Ansvarsforsikringen må da ligge i båtens forsikring.

Prisen for en personlig årslisens er den samme i 2019 som i 2018. Hvilket betyr 345 kroner for juniorer (13–18 år) og for 430 kroner for seniorer (19–69 år) Dersom man ønsker å utvide ansvarsforsikringen for båter under fem meter til å gjelde for hele verden, vil det koste 1500 kroner i tillegg. 

– Du kan også som tidligere løse en utvididet personlig årslisens som har bedre vilkår enn den ordinære. Det gjelder blant annet for tannskader og ved operasjoner. Jeg pleier å kalle denne forsikringsutvidelsen for en «raskere tilbake til idretten-forsikring», sier Bordal, som håper dette forklarer noe av intensjonen og sikkerheten ved denne å ha denne utvidete lisensen. 

Er du 70 år eller eldre trenger du ikke løse noen lisens for å seile regatta.

Engangslisensen blir borte

Norges Seilforbund har samtidig som den nye og forbedrete årslisensen blir introdusert, besluttet å avviklet engangslisensen. Den innholdt ingen forsikring; den var kun en avgift til forbundet,. 

– Bruken av engangslisenser er gått ned siden den ble introdusert i 2015. I 2018 var antallet løste engangslisenser nesten halvert. Mange har trodd at engangslisensen også har vært en forsikring, så denne misforståelsen ønsker vi å rydde unna, forklarte Vidar Utne, styremedlem i NSF, under årets seiliting.

Med kun årslinsen som gjeldende, vil alle som akter å delta i regattaer som krever lisens, nå være forsikret. Ifølge lisensforskriftene skal lisens løses når man deltar i norgecuper, norgesmesterskap, seilsportligaen, mesternes mester og/eller i internasjonale regattaer både i og utenfor Norge. For alle andre regattaer og seilere er personlig forsikringslisens frivillig.

Løs lisens  nå - vær forsikret fra sesongstart av

– Jeg vil oppfordre alle som vet de skal være med i slike regattaer, til å løse lisens så snart som mulig, for forsikringen, som er en personlig skadeforsikring, gjelder også under trening, sier Bordal.  

Lisensen kan tegnes på NSFs nettside

Ny innlogging

Ettersom det datatekniske rundt det å tegne lisens er gjort om før sesongen, må alle som tidligere har tegnet lisens og opprettet en dataprofil, bekrefte e-post-adressen sin og få tilsendt nytt passord for å kunne få løst lisens. 

– I samarbeid med NOR Rating har NSF modernisert og oppgradert databaseløsningen som tidligere kun har håndtert lisens og seilnummer. Nå håndterer den også Nor Rating og et medlems- og båtregister for alle godkjente klasseklubber, forteller Per Bøymo i NSF.

Du finner en forklaring på hvordan dette skal gjøres på NSFs nettside.

Vilkår for ansvarsforsikring for små båter

*Ansvarforsikringens vilkår for bruk av båter under 5 meter:

Forsikringen dekker ansvar for joller inntil 5 meter dersom jollen ikke har egen båtforsikring. Dette gjelder dersom jollen er eid av medlem eller klubb tilsluttet Norges Seilforbund. Forsikringen gjelder også ved bruk av leid jolle dersom seilnummer viser at jolle er brukt av medlem tilsluttet Norges Seilforbund. Forsikringen gjelder under seilregatta og trening til disse når dette skjer i Europa. Forsikringen gjelder kun for medlemmer som har betalt lisens til forbundet.

Dersom medlem ønsker forsikring der fartsområdet utvides til å gjelde hele verden, må dette registreres med navn i Norges Seilforbund, og forbundet må betale en tilleggspremie til IF. Prisen for 2019 er satt til 1500 kroner. Denne forsikringen gjelder kun under regattaseiling og trening i den tilhørende regattaperioden. Antall tillegg avregnes/deklareres i forbindelse med hver årsfornyelse.