Nå kan NM arrangeres i liga-format

​NY NM-MULIGHET: De nye NM-reglene åpner for at en klasse kan arrangere NM etter liga-formatet. [Foto: Morten Jensen]

Morten Jensen
28.01.2019
En liten setning i årets oppdatering av NM-reglene, åpner for en helt ny type norgesmesterskap.

​Til nå har man alltid talt antall båter når det skal avgjøres om et norgesmesterskap har nok antall deltagere eller ikke. Slik er det nødvendigvis ikke lenger, for nå inneholder NM-reglenes pragraf 2.1 disse to setningene som gjør en stor forskjell:

«Reelt antall deltagende båter kan erstattes med antall lag. Dette åpner for bruk av båter stilt til rådighet av arrangør.»

– Dette betyr i praksis at et norgesmesterskap kan arrangeres på liga-måten. Det kan jo for eksempel være aktuelt i klasser der det er dyrt og omfattende å frakte båtene til NM-arrangementet fra ulike steder av landet. Da kan arrangøren stille med båter og så kan man seile i heat slik man gjør det i seilsportsligaen, forklarer Per Christian Bordal, generalsekretær i Norges Seilforbund.

Det kan åpne for nye muligheter for flere klasser.

I stedet for minimum 20 båter i et NM, vil kravet da være at det stiller 20 lag i NM-et for at det skal kunne godkjennes.

De samme tallene gjelder

Kravet til antall båter/lag er ikke endret i de oppdaterte NM-reglene. Det er fortsatt disse antallene som gjelder:

  • OL-klasser:  5
  • Dame NM:  15
  • Rene dameklasser:  15
  • Båter som normalt seiles med 7 eller flere i besetningen:  15
  • Alle andre klasser: 20

Både norske og utenlandske lag teller i dette regnskapet dersom det arrangeres et åpent NM.

Det er også fortsatt slik at klasser som ikke fyller kravene til reelt deltagende båter, men som har fylt kravene ved NM i to av de siste tre årene, likevel vil få NM-status godkjent hvis det stiller 10 eller flere reelt deltagende båter.

Minimum fem seilforeninger

For å få NM-et godkjent må også kravet om at deltagerne skal representere minimum fem ulike seilforeninger, oppfylles, og reglene krever at alle om bord skal være medlem av en seilforening og ha løst lisens for året.

Det heter også i reglene at; «for at en båt eller et brett skal kunne konkurrere om NM-tittel og tilhørende medaljer, må både skipper og mannskap være norske statsborgere eller ha bodd i Norge de siste 6 måneder.» 

I NM-klasser med syv eller flere mannskaper om bord, som for eksempel i ORCi, regnes en båt for norsk selv om inntil 1/3-del av mannskapet er utenlandsk. I en båt med ni om bord, kan man med andre ord ha med tre utlendinger og likevel tre frem til podiet og hente NM-medaljer.

En uaktuell regel – dessverre

En regel som ikke har vært praktisert på mange år, men som man ideelt sett gjerne skulle ha sett var aktuell for alle klasser, er at dersom et NM overstiger 81 deltagere, skal ikke NM-et det påfølgende året overstige 81. Da må det avholdes kvalifisering til mesterskapet i en eller annen form. 

Sist det var over 81 båter i et NM, var under NM i Express i Oslo i 2014 der det deltok 107 båter, men ingen forventet at det skulle bli noen kvalifiseringsproblematikk året etter. Noe det heller ikke ble behov for. 50 båter deltok i Stavanger året etter.

Det er kun i Optimist denne regelen noensinne er blitt praktisert; siste gang i 1992 i  gutteklassen i Tønsberg. Nå er problemstillingen fjern i den klassen; i NM i 2018 deltok det kun 20 seilere i gutteklassen i Optimist.

Mulighet for medaljefinale

En annen regel som har vært lite påaktet og lite brukt i NM-reglene, er at et mesterskap kan avsluttes med medaljefinale blant de 10 beste båtene/lagene. Skal den løsningen benyttes, skal det seiles kun én avsluttende seilas med de 10, og det skal være direkte dømming på banen.

En medaljeseilas teller dobbelt og resultatet i denne finalen kan ikke strykes.

For at et norgesmesterskap skal være gyldig, må de ha blitt gjennomført minimum fire seilaser, og da er alle seilasene tellende. Den regelen gjelder fortsatt.

Søknadsfrist 1. juni

På den mer formelle siden er det nå bestemt at søknadsfrist for å få tildelt et NM, er 1. juni året før. NSF må deretter beslutte hvem som skal arrangere mesterskapene senest 1. desember, og 31. desember må dato for arrangementet være endelig bestemt. 1. januar i NM-året skal arrangøren ha plottet NM-arrangementet inn i NSFs regattahåndteringssystem, som for tiden er Manage2Sail, slik at en komplett NM-terminliste for året dermed kan foreligge på årets første dag. 

Slik skal det i alle fall være i teorien, men enn så lenge er man ikke kommet helt dit hen i praksis.

Klubb og forening finner sammen

Gangen i en NM-søknad er at klasseklubb og seilforening finner hverandre og blir enige om å arrangere et NM. Som oftest er det klasseklubben som spør en forening om den vil arrangere NM for klasseklubben, men det kan også være motsatt; at en forening har et ønske om å arrangere NM i en klasse i et spesifikt år – for eksempel i forbindelse med et jubileum.

Når klubb og forening er blitt enige, fremmes det så en søknad til NSF om å arrangere NM, og fristen for dette er altså 1. juni året før.

– Det er tre hovedgrunner til dette. For det første er det NSF som eier NM-ene, så vi vil gjerne ha en kontroll med dem. For det andre vil vi på et tidlig tidspunkt kunne sortere ut eventuelle uheldige stevnekollisjoner, og for det tredje ønskes det forutsigbarhet slik at NM-deltagerne kan reise hjem fra et mesterskap og vite hvor NM-et året etter skal arrangeres, sier Per Christian Bordal.