Løse lisens? Oppdatert lisensløsning

Per Bøymo
14.03.2019
I samarbeid med NOR Rating har NSF modernisert og oppgradert databaseløsningen som tidligere kun har håndtert lisens og seilnummer. Nå håndterer den også Nor Rating og medlems- og båtregister for alle godkjente klasseklubber.

​Nyutviklet løsning for lisens og seilnummer

For å kunne tegne lisens, kjøpe seilnummer eller betale NOR Rating målebrev, må alle som tidligere har hatt en profil, bekrefte e-post-adressen sin på nytt og få tilsendt nytt passord. 

Dette skjer i flere steg:

  1. Klikk først på «Glemt passord» som står nederst på siden som du kommer inn på,  og legg inn e-postadresse (på https://regadmin.seiling.no). Trykk send.
  2. Klikk HER i e-posten som kommer (da bekrefter du eierskapet til e-posten)
  3. Legg inn e-posten en gang til. Trykk send
  4. Da kommer det en e-post med nytt passord.
Da er det bare å logge inn for å betale NOR Rating målebrev, løse lisens eller kjøpe seilnummer til din nye båt.

Noen kjente problemstillinger vedrørende i ny innlogging:
  1. Hvis du ikke får noen e-post, må du sjekke søppelpos. Er den ikke der, må du tenke over om det er den e-posten du har som bruker. NOR Rating benytter for eksempel tidligere brukernavn og ikke e-post, så enkelte kan nok ha glemt å oppdatere e-post-adressen sin.
  2. Har fått e-post og får ikke logget inn. Forsøk å skrive passordet inn i stedet for å kopiere, sjekk også at du skriver inn akkurat den samme e-posten som du fikk passordet til.
  3. Prøver du å logge inn 3 ganger med korrekt e-post, men med feil passord, da låser du brukeren din... Da må du ta kontakt for å låse opp. Take it easy. Kontakt per.boymo@seiling.no.

Nå må alle som skal ha lisens, ha en profil

For de som har løst lisens før og har løst lisens for andre, typisk mor og far som løser lisens for barna, er det en viktig endring:

Når man skal løse lisens for en annen enn seg selv, fungerer den nye dataløsningen slik at man søker opp en bruker (et navn) i databasen. Det betyr at hvis personen du vil legge til, ikke har en bruker, må det opprettes en bruker på personen. Den kan legges til ved å bruke knappen «Ny bruker» på innloggingssiden. Den nye brukeren (for eksempel barnet ditt) må ha en unik e-post adresse – det kan ikke være den du selv benytter på din egen bruker. 

Lisens PDF

Lisens PDF blir oppdatert i løpet av fredag 15.3.2019 slik at alle som har løst lisens tidligere i år, kan laste ned denne. De som løser lisens fremover, får denne tilsendt på e-post, men den ligger også under Mine lisenser

Forbedring av lisensen

NSF har etter lengre tids forhandling fått gjennomslag for at lisens dekker ansvar for båter under 5 meters lengde. Se vilkår på seiling.no.