Kontaktpersoner i foreninger og kretser søkes

​KONTAKTPERSONER: NSF ønsker seg kontaktpersoner undt om i foreninger og kretser som de kan sende informasjon om rekruttering og utdanning til. [Foto: Morten Jensen]

Morten Jensen
13.06.2019
– Vi ønsker oss to navn i hver seilforening og krets. En som kan være vår kontakt når det gjelder utdanning, og en som vi kan holde kontakt med når det gjelder rekruttering.

​Ordene kommer fra Per Christian Bordal, seilforbundets generalsekretær.

– Vi ønsker å bedre kommunikasjonen vår med foreningene og kretsene på dette området, og ved å ha noen reelle personer å sende informasjonen til, tror vi at vi på denne måten vil kunne gjøre kommunikasjonen mer målrettet.

– Problemet er, sier Bordal, – at mange foreninger og kretser har en generell e-post-adresse, men den som mottar e-poster fra forbundet på denne e-post-adressen, vet ikke alltid hvem den skal videresendes til.

Bordal oppfordrer derfor til at navn og kontaktinformasjon på personer i foreningene som har ansvaret for utdanning og rekruttering, sendes ham, slik at kommunikasjonen fra NSF blir mer treffsikker.

– Alle foreningene har behov for å utdanne folk som trenere, arrangører, dommere, målere og til forebyggende sikkerhetsarbeid, og NSF har et omfattende utdanningstilbud på disse områdene, men vi føler at vi har problemer med å nå de personene vi ønsker å få med på kursene og som har lyst til å delta.

– Dette kan vi bøte dersom alle foreningene og kretsene utpekte eller valgte en utdanningskontakt og en rekrutteringskontakt som har oversikt over trenere, arrangører, dommere, målere og sikkerhetskyndige i foreningen eller kretsen, og som sørger for å videresende informasjon til de riktige folkene og dessuten bekjentgjøre det vi sender fra oss, slik at også medlemmer som er interesserte i å begynne på et utdanningsløp, blir informert om tilbudene som kommer.

Opplysninger kan sendes til Per Christian Bordal.