Ikke hold munn!

Morten Jensen
17.12.2018
Norges Seilforbund slutter seg til idrettsforbundets kampanje mot seksuell trakassering.

Norges Seilforbund har i likhet med norsk idrett for øvrig nulltoleranse når det gjelder seksuell trakassering og overgrep. Nå oppfordres trenere, ledere og foreldre til å bryte stillheten om noe slik skulle forekomme. Det er et uttalt ønske om gjøre det lettere å si ifra.

Ikke minst gjelder dette for barn. 

– Det er vanskelig for idrettsbarn å si ifra om seksuelle overgrep. Vi vil at trenere, ledere og foreldre tar et ansvar og bryter stillheten, heter det fra Norges Idrettsforbund, som har iverksatt kampanjen «Start to talk».

Norges Seilforbund slutter seg til den.

[Artikkelen fortsetter under videoen]

 

Som et ledd i idrettsforbundets arbeid på dette feltet, har NSF gjort som mange andre særforbund; lagd en beredskapsplan og opprettet en beredskapsgruppe som skal håndtere en eventuell sak – om en slik skulle dukket opp.

Håpet er at gruppen ikke skal få noe å gjøre eller at det noen gang skal bli behov for å igangsette beredskapsplanen.

Beredskapsplan Seksuell trakassering NSF.pdf