Hvem vil du skal styre i NSF?

​LEDER AV VALGKOMITEEN: Tor Møinichen er leder av valgkomiteen og ønsker seg kandidater til det nye styret som skal velges på seiltinget i mars i 2019. [Foto: Morten Jensen]

Morten Jensen
04.10.2018
I mars 2019 avholdes det seilting der nytt styre i NSF skal velges. Nå er valgkomiteen på jakt etter aktuelle kandidater.

​Valgkomiteen i Norges Seilforbund har allerede sendt ut en henstilling til alle organisasjonsleddene og alle seilforeningene tilknyttet NSF om å komme med forslag til aktuelle kandidater til nye styremedlemmer som skal velges på seiltinget i mars. Fristen for å komme med forslag har de satt til 15. oktober i år.

Tre styremedlemmer og to varamenn er på valg, og det er 1. visepresident Torunn Sætre, som ble valgt inn i styret i 2013, styremedlem Tom Bratlie fra Hurum, valgt i 2015 og styremedlem Kristian Fæste fra Drøbaksund, også han valgt i 2015. Varamedlemmene Tommy Langseth fra Stavanger Surfklubb og Kirsti Pettersen fra Soon ble valgt i 2017 og er begge på valg.

Sittende i styret blir president Jørgen Stang Heffernehl og styremedlemmene Torill Dahl Høgheim fra Ran, Vidar Utne fra Bærum og Rune Hjertås fra Tønsberg.

I tillegg skal seiltinget velgeleder, to medlemmer og to varamedlemmer til kontrollkomiteen og  leder, to medlemmer og ett varamedlem til lovkomiteen.

Ønsker seg kandidater

– Vi oppfordrer alle seilforeninger og seilkretser til å drøfte mulige kandidater til de aktuelle tillitsvervene, sier leder av valgkomiteen, Tor Møinichen fra KNS.

Han minner om at med i diskusjonen må man ha en tanke om kjønnsfordeling, som er et krav fra Norges Idrettsforbund.

– Men ikke minst er det viktig for organisasjonen vår at vi finner dyktige kandidater med kunnskaper, engasjement og gode samarbeidsevner.

Valgkomiteen må også vurdere aldersfordeling og geografisk spredning når de til syvende og sist skal foreslå kandidater. 

Valgkomiteen har også en instruks å forholde seg til som ble vedtatt av seiltinget i 2017, om at minst et av styremedlemmene i NSF skal ha toppidrettserfaring fra seilsport, noe som for eksempel en tidligere landslagsutøver vil inneha. Videre at NSFs styre i hovedsak bør settes sammen av folk med bred kompetansebakgrunn, gjerne fra ledende stillinger i næringsliv og/eller organisasjonsarbeid, og at de har god kunnskap om seilsporten.

Tenker langsiktig

Tor Møinichen ber også om at man har en mulig ny presidentkandidat i tankene når man foreslår kandidater. Jørgen Stang Heffermehl er på valg i 2021.

– Selv om det er en mulighet for at sittende president stiller til gjenvalg, ser valgkomiteen også etter potensielle presidentkandidater, sier Møinichen.

Alle seilforeningene i landet har fått tilsendt de nødvendige opplysningene og papirene med hensyn til hvordan forslag skal fremmes, så har du tanker om hvem som bør foreslås til nye verv, så ta kontakt med din lokale seilforening.

Og tiden begynner å bli knapp – fristen for å komme med forslag til valgkomiteen er 15. oktober.

– Vi leter selvfølgelig også selv etter kandidater, sier Tor Møinichen, som leder valgkomiteen.