Fire måneder til seiltinget

​OPTIMISTISK: Generalsekretær Per Christian Bordal er optimistisk med tanke på at mange vil komme på seiltinget i 2019. [Foto: Morten Jensen]

Morten Jensen
20.11.2018
16. og 17. mars 2019 møtes seil-Norge til seilting på Gardermoen. Forberedelsene er allerede godt i gang.

​Hvert annet år avholder Norges Seilforbund sitt seilting, og 16. og 17. mars 2019 skjer det igjen. Da møtes representanter for alle seilforeningene og seilkretsene i landet for å gjøre opp status, peke ut veien videre og velge nytt styre.

Valgkomiteen som skal foreslå kandidater som skal erstatte utgående styremedlemmer, har allerede innhentet forslag og intervjuet aktuelle kandidater. Og i seilforbundets kontorer på Ullevål i Oslo er forberedelsene til seiltinget godt i gang. Regnskapet for 2018 skal gjøres opp, og det skal lages budsjett for kommende ting-perioder. Hva man har foretatt seg det siste året, skal summeres opp i en årsberetning.

Nyttig pust i bakken

– Ja, et seilting krever atskillige forberedelser. Det er mange tråder som skal samles, og her på Ullevål er vi i full gang med arbeidet slik at vi kan fremlegge en best mulig oversikt for seiltinget i mars, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Han påpeker at dette arbeidet også representerer et nyttig «pust i bakken».

– Når vi stopper opp på denne måten og gjør opp status, får vi også en velkommen oversikt over hva vi har utrettet, hva som er gått bra og hva vi ikke har fått til. Det gir oss også et bilde av hva vi bør bruke krefter på i de kommende årene. I tiden frem mot seiltinget har vi i administrasjonen et spennende og nært samspill med styret for å stake ut veien videre og presentere dette for seiltinget i mars.

Vær med å bestemme retningen

Per Christian Bordal håper mange seilforeninger kjenner sin besøkelsestid og vil benytte seg av den muligheten seiltinget gir til å være med på å bestemme retningen norsk seilsport skal gå i i årene fremover.

– Ja, alle seilforeninger rundt om i landet og har ønsker om hva som bør skje i fremtiden, bør jo stille på seiltinget. Det er der man har sjansen til å bli hørt, og det er utvilsomt den største muligheten den enkelte seilforeningen har til å styre seilsporten i Norge i den retningen man mener er riktig.

Han minner om at Norges Seilforbund er seilforeningenes paraplyorganisasjon.

– Vi kommer til å sende ut innbydelsen til seiltinget i begynnelsen av desember, og vi håper styret i alle seilforeningene vil ta imot innbydelsen som en påminnelse om at de nå bør sette seg ned og tenke igjennom hva de ønsker skal skje med seilsporten i årene fremover, og at de vil være delaktige i debatten og beslutningsprosessen rundt dette. Noe de kan være om de stiller på seiltinget.