Dette vil seiltinget 2019 handle om

​FREMTIDEN: Representanter fra 24 seilforeninger og tre kretser skal bestemme norsk seilsports fremtid på seiltinget 16. og 17. mars. [Foto: Morten Jensen]

Morten Jensen
05.03.2019
Årsrapporter og sakspapirer til seiltinget, som arrangeres på Gardermoen 16. og 17. mars, er lagt ut. I dem kan du lese om hva delegater fra 24 seilforeninger og tre seilkretser skal behandle.

Seiltinget arrangeres hvert annet år og dette er seilsportens høyeste organ. Det er på seiltinget hvor retning og prioriteringer innen norsk seilsport bestemmes. 

Til seiltinget er det produsert en rekke dokumenter som nå er lagt ut for nedlasting og som er tilgjengelige for alle. 

Blant dokumentene er det årsrapporter for 2017 og 2018 som oppsummerer hva som har foregått og hva som er gjort og bestemt i disse årene. Strategi og handlingsplanen forteller om hva som blir retningsgivende for styre og seilting i årene som kommer. 

Valgkomiteen har over lengre tids arbeid kommet frem til hvilke kandidater de vil foreslå som nye tillitsvalgte i styre og komiteer for de neste årene.

Du finner også en oversikt over hvilke representanter som kommer på seiltinget fra de forskjellige seilforeningene. Det er disse representantene pluss det sittende styret som er stemmeberettiget på seiltinget. Det er med andre ord de som bestemmer hva Norges Seilforbund skal befatte seg med og prioritere i de kommende årene.

I alt 24 seilforeninger og tre seilkretser er representert på årets seilting. Det betyr at cirka 20 prosent av NSFs tilsluttede seilforeninger vil være på plass på Gardermoen 16. og 17. mars. På seiltinget i 2017 stilte det representanter fra 35 seilforeninger og tre kretser.

Du finner alt om seiltinget 2019 på denne nettsiden.