De brennende sjeler skal hedres

Christian Radichs Ærespris 2017 ble mottatt av foreldrene til Emil Bauck og Daniel Brandtzæg Andersen. Fra venstre Ragnar Kvam jr., Dag Andersen og Hans Jørgen Bauck jr.

Jon Amtrup
08.08.2018
Den store seilfesten nærmer seg, 13. oktober, og i den anledning har vi tre ærespriser som seilforeningene skal nominere kandidater til. Frist er 15. september.

I fjor ble Christian Radichs Ærespris delt ut for andre gang. Den gikk til Emil Bauck og Daniel Brandtzæg Andersen, Oslo Seilforening, for en ustoppelig apetitt på eventyr på havet. Begge fikk en ukestur på Christian Radich i premie.

I år skal Christian Radichs Venner og NSF peke ut en ny vinner, og alle foreninger oppfordres til å sende inn sine kandidater.  Målet med prisen er å stimulere til økt aktivitet og bredere forståelse for hva seiling er. Prisen tildeles unge norske seilere i alderen 15-21 år som har utmerket seg med sitt engasjement for å skape et bedre miljø, fremme seiling generelt eller bidratt til å spre ren seilglede.

Årets Trener og Årets Ildsjel skal også deles ut. Det blir fjerde gangen at NSF deler ut disse hedersbevisningene.

Fristen for å nominere sine kandidater i alle de tre kategoriene er 15. september. 

Kriteriene for å bli vurdert som Årets Trener og Årets Ildsjel er disse:

ÅRETS TRENER

·       Har gjort en solid innsats, utover det man kan forvente av en trener.

·       Har vært med å skape en ekstraordinær utvikling eller en ekstraordinær prestasjon (gjerne for en større gruppe).

·       Har søkt å tilegne seg mer kunnskap om trenergjerningen og ønsker å dele denne med andre trenere.

·       Har gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats.

·       Har fremstått som en rollemodell

ÅRETS ILDSJEL

·       Vedkommende har gjort en solid innsats over minst ti år.

·       Hun/han kan ikke være ansatt i eller lønnet for arbeidet som legges til grunn for tittelen.

·       Hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats for

·       seilforeningen og/eller medlemmene i seilforeningen.

NOMINASJONSPROSESSEN

- Alle som vil kan nominere kandidatene og sende dem til sin forening med en skriftlig begrunnelse. Styrene i foreningen skal så sende den nominerte til Norges Seilforbund, sier Per Christian Bordal.

Fristen er 15. september.

Forslagene til Årets Trener vil bli vurdert av en jury som består av sportsjefen (Rigo de Nijs), bredde og rekrutteringsansvarlig (Per Christian Bordal) og en representant fra trenerutvalget i NSF. Juryens innstilling vil så bli behandlet av NSFs styre, som står for den endelige utnevnelsen.

Når det gjelder Årets Ildsjel vil juryen bestå av generalsekretæren (Per Christian Bordak) og de to siste avgåtte presidentene i Norges Seilforbund (Tor Møinichen og Peter L. Larsen). Deretter blir det samme prosedyre i NSFs styre.

Kandidatene til Christian Radichs Ærespris blir vurdert av en komite med representanter fra Christian Radich Venner og Norges Seilforbund.

Send inn ditt forslag til perchristian.bordal@seiling.no så snart som mulig