30. april er frist for seilforeningenes viktigste rapport

​ALL AKTIVITET: Det er viktig at alle seilforeningene rapporterer all aktivitet i foreningen i løpet av året. [FOTO: Morten Jensen]

Morten Jensen
12.04.2019
– Det er veldig viktig at alle seilforeninger tilsluttet NSF avgir sin samordnede registrering innen 30. april. Tallene betyr mye for forbundets evne til å yte foreningene service, sier generalsekretær Per Christian Bordal.

Ifølge lover og bestemmelser i Norges Idrettsforbund er alle klubber som er tilsluttet NIF, pliktige til å avgi det som kalles «samordnet registrering» hvert år innen 30. april. Det er fire hovedpunkter klubbene skal igjennom i denne registreringen:

  • Registrering av nøkkeltall i seilforeningen som spesifikt skal oppgis til Norges Seilforbund
  • Foreningens medlemstall
  • Aktivitetstall – tall som forteller om medlemmenes aktivitet
  • Opplysninger om merverdiavgift som gir grunnlag for refusjon

– Alle seilforeningene skal ha fått informasjon om denne registreringen direkte fra Norges Idrettsforbund, så det bør være klart for alle hva de skal gjøre. Men om noen skulle trenge hjelp, vil vi i administrasjonen i Norges Seilforbund være tilgjengelige «døgnet rundt» i uken etter påske. For det er svært viktig at disse tallene er på plass innen 30. april, sier Bordal, som ber foreningene vie punktet «aktivitetstall» ekstra oppmerksomhet.

Informasjonen NIF har sendt ut.

Husk all aktivitet i foreningen

– Medlemstallet i foreningene er det det er, men det er viktig også å rapportere om medlemmenes aktivitet, og i den forbindelse skal all aktivitet og alle som på en eller annen måte har vært aktive i foreningen, rapporteres inn.

Og et aktivt medlem kan være så mangt. Det er alle som seiler regatta, alle som trener, alle i foreningen som rett og slett seiler regelmessig.

– En 65-åring som seiler med Bavaria–en sin, er et aktivt medlem, sier Per Christian Bordal, som oppfordrer de som skal utfylle registreringen til å tenke grundig igjennom hvem som er aktive  i foreningen og tallfeste det.

– Tenk igjennom all aktivitet. De som står i kiosken, er med på dugnader, sitter i styrer og utvalg er også aktive medlemmer.

Fem idrettsgrener

Per Christian Bordal minner om at Norges Seilforbund har fem «idrettsgrener» i NIF-systemet:

  • Kjølbåtseiling
  • Jolleseiling
  • Brettseiling
  • Kite
  • Stand Up Padling (SUP)

Aktivitet i alle disse grenene skal rapporteres, og de som er aktive i flere grener skal rapporteres i der de er aktive. Det vil si at Bjørn som både er jolle- og kjølbåtseiler, skal telles med i begge grenene.

– Tenk for eksempel igjennom hvor mange kitere det er i foreningen. De er jo ofte ikke med i organiserte treninger og arrangementer, men som regelmessig stikker utpå når forholdene er fine for kiting bare for å ha det gøy. De skal med i aktivitetstallene. Likeledes om medlemmer i foiereningen kiter på snø på fjellet. De er også aktive. Tilsvarende for SUP-ere; alle som har dette som aktivitet i foreningen skal inn i rapporten.

Bordal påpeker at også alle funksjonshemmete som seiler – også de som seiler med funksjonsfriske – skal med i tallene.

Gir grunnlag for NSFs drift

– Hvorfor er disse tallene så viktige?

– Medlemstall og aktivitetstall gir grunnlag for de økonomiske tilskuddene vi  får fra Norges Idrettsforbund, noe som igjen er selve grunnlaget for driften av seilforbundet og den servicen vi kan yte overfor seilforeningene. Derfor er det viktig å få et så fullstendig bilde av aktivitetene som foregår i seilNorge som mulig, slik at de ikke blir underrapportert fordi man unnlater å tenke igjennom hva som faktisk er av aktivitet i foreningen sin, fordi det kanskje er vanskelig å sette tall på det som foregår.

– Min oppfordring for årets registrering er derfor at man forsøker å gå nøye igjennom all aktivitet etter NIFs kriterier som foregår i foreningen, sier Bordal.

– Hva skjer om man ikke overholder fristen?

– I første omgang får foreningen en telefon fra Per Bøymo eller meg i NSFs administrasjon, men om foreningen unnlater å rapportere, blir konsekvensen til syvende og sist at den strykes som klubb i NIF-systemet.

Vil hjelpe «døgnet rundt»

Han gjentar at NSFs administrasjon står til tjeneste «døgnet rundt» i dagene etter påske og frem til 30. april. Man kan også få hjelp til utfylling og registrering hos NIFs «Idrettssupport», som har telefon 21029090.

– En typisk problemstilling er at foreningen har valgt nytt styre nå i vinter og at avgått leder har glemt å gi registreringstilgang til ny leder og nytt styre. Da må man ringe til Idrettssupport for å få tilgang, sier Per Christian Bordal som håper og tror at alle seilforbundets 119 seilforeninger har gjort sin plikt innen klokka slår 24:00 tirsdag 30. april.