Innhold
1
Dommerutdanning
Dommerutdanningen i Norge er delt inn i 3 hovednivåer: Grunnkurs frivllig, Dommer 2 og Dommer 3 (Forbundsdommer). Ved siden av disse kursene finnes "spesialkurs" for Banedommere og Matchdommere.

Norsk seilsport trenger rekruttering til dommerstanden. NSF oppfordrer foreninger og kretser til å sette igang Dommer 2 kurs. En dommerutdanning er en god måte å få en større innsikt og forståelse for regattaseiling.


Dommer og arrangør utvalget har sertifisert Kursholdere og det er kun disse som kan benyttes for å få godkjent kurset. Her finner du godkjente foredragsholder for Dommer 2 kurs.


Dommerutvalget i NSF tar seg av Dommer 3, Banedommer og Matchdommer kursene.


Grunnkurs

Norges Seilforbund har utarbeidet et gratis E-kurs som danner grunnmuren for alle NSF sine kurs. Du lærer om hvordan en forening fungerer og hva de ulike rollene har for oppgaver på en enkel og lettfattlig måte. Kurset tar omtrent 2 timer å gjennomføre.

Dommer 2

Målgruppe: Dommer 1 som ønsker å utvide kunnskapen og dømme mer aktivt på flere nivåer. Ønsker man og forstå mer av Kappseilingsreglene av egeninteresse, så passer også dette kurset.

Varighet: 16 timer, hvorav 4 timer er E-kurs i kappseilingsreglene som gjennomføres før klasseromsundervisning.

Innhold: NSF organisering og ellers et «dypdykk» i Kappseilingsreglene.

Arrangør: Seilkrets. I praksis er det som regel forening som tar initiativ og samarbeider med naboforeninger. Ta kontakt med Leder i Dommerutvalget Thomas Kresse, thomas.kresse@gmail.com, for råd om gjennomføring av kurset. Kursmateriell fås når kurset er satt opp i idrettskurs.nif.no og har godkjent kursholder- henvendelse til: per.christian@seiling.no

Kurs i nærheten av deg? - Alle kurs legges ut på MinIdrett -https://mi.nif.no/. Velg KURS til høyre og søk med Dommer, ikke bruk for lang søkestreng.

Dommer 3
Målgruppe: Dommer 2 som ønsker å mestre dommerrollen ved større stevner ved hjelp av blandt annet større forståelse og fordypning i Kappseilingsreglene. Kursdeltagere må ha minimum to års praksis som Dommer 2.

Varighet: 16 timer

Innhold: Protestprosedyrer og protestspill, dommerrollen og relevante prosedyrer, seilingsbestemmelser, seilsportens organisering, kappseilingsreglene og masse øvelser med disse. Avsluttes med 2-timers eksamen.

Arrangør: NSF Arrangør og dommerutvalg. 

Neste kurs: Se Aktuelle NSF kurs   

Påmeldingen benytter MinIdrett, lag ny bruker hvis du ikke er det fra før av. Er du medlem av seilforening - pass på at du er registrert mot din klubb. Les mer her: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_brukerveiledning#Ny_Bruker


Banedommerkurs

Målgruppe: Dommer 2 og Dommer 3, samt aktive seilere og trenere på nasjonalt nivå.

Varighet: 16 timer – både teori og praksis

Innhold: Direkte dømming, Regel 42 med fortolkninger, Appendiks P, kommunikasjon og posisjonering.

Arrangør: NSF Arrangør og dommerutvalg.

Neste kurs: Se  Aktuelle NSF kurs

Matchdommerkurs

Målgruppe: Primært Dommer 3 som ønsker mer direkte dømming på vannet, som setter pris på taktisk seiling og som har glede av å jobbe tett på seilerne. Kurset kan også være åpent for seilere med erfaring fra matchseiling og/eller lagseilas. Dommer 2 som ønsker å delta vil bli vurdert på individuell basis.

Varighet: 16 timer

Innhold: Prosedyrer, posisjonering, kommunikasjon, taktikk, rankingsystemet, rapportering, standard sailing​ instructions, utvidet regelforståelse inkludert Call Book for Match Racing og kappseilingsreglenes Appendiks C. Avsluttes med 2-timers eksamen.

Arrangør: NSF Match- og Lagseilasutvalg

 I fokus