Innhold
1
Løse Lisens?
Du løser lisens og kjøper seilnummer ved å bruke innloggingsboksen til høyre på denne siden. Du finner mer informasjon om seilnummer nederst på denne siden.
 
Forskriften for forsikringslisens vedtas og forvaltes av styret i Norges Seilforbund.

Forsikringslisens skal løses av alle seilere mellom 13 og 69 år om man skal seile Norges Cup, Norgesmesterskap, Seilsportligaen, Mesternes Mester og internasjonale regattaer i inn- og utland.

Fra og med 2019 finnes det kun 4 lisenstyper:
Type lisens:

Pris

Personlig årslisens Junior (<=18)

345,-

Personlig årslisens Senior (19+)

430,-

Utvidet personlig årslisens junior (se forsikringsvilkår)

810,-

Utvidet personlig årslisens senior (se forsikringsvilkår)

940,-

 

Norges Seilforbund anbefaler alle aktive seilere å ha årslisens – både for å ha en ekstra skadeforsikring og for å støtte norsk seilsport.

NSFs lisensforskrift finnes i sin helhet her.

2
Viktig informasjon
Ulykkesforsikring: 

Med lisensen følger det personlig ulykkesforsikring. Vilkårene for denne finnes i sin helhet her

Kort oppsummert dekker ulykkesforsikringen følgende:

Grunnlisens:
 • Dødsfallerstatning ulykke: Forsikringssum: 50 000 kr Egenandel: 0 kr 
 • Dødsfallstillegg ektefelle: 150 000 kr
 • Dødsfallstillegg barn: 50 000 kr
 • Tannskader: 15 000 kr
 • Fysioterapeut/kiropraktor: 0 kr
 • Behandlingsutgifter: 15 000 kr
 • Egenandel: 1 000 kr
 • Menerstatning ulykke: Forsikringssum: 150 000 kr Minste invaliditetsgrad: 5 % Egenandel: 0 kr

Utvidet lisens: 

 • Dødsfallerstatning ulykke: Forsikringssum: 50 000 kr Egenandel: 0 kr Operasjon: 30 000 kr
 • Dødsfallstillegg ektefelle: 150 000 kr
 • Dødsfallstillegg barn: 50 000 kr
 • Fysioterapeut/kiropraktor: 6 000 kr
 • Behandlingsutgifter: 25 000 kr
 • Operasjon: 60 000 kr
 • Tannskader: 50 000 kr
 • Menerstatning ulykke: Forsikringssum: 500 000 kr Minste invaliditetsgrad: 5 % Egenandel: 0 kr

NSF anbefaler alle aktive seilere den utvidede lisensen/forsikringen. Den gir langt bedre «hjelp tilbake til idretten» assistanse.

Ansvarsforsikring:
Den beste og billigste ansvarsforsikringen får man ved å tegne den som en del av forsikringen av båt. Hos alle de store forsikringsselskapene i Norge følger ansvarsforsikringen med som en del av båtforsikringen/kaskoforsikringen. Både nasjonale og Utenlandske arrangører har ofte krav om at båten skal ha ansvarsforsikring med forsikringssummer fra 1,5 mill. euro til 3 mill euro. Båtforsikring som selges av norske selskaper, oppfyller som regel disse kravene. Be om internasjonalt forsikringsbevis hvis du skal utenlands. Pass på å få forsikring tilpasset fartsområde. 

Det er mulig å dekke egen ansvarsforsikring som ikke er en del av båtforsikringen/kaskoforsikringen, men dette er gjennomgående dyrere. Vær obs på at dette kan være nødvendig dersom du leier eller låner båt og denne ikke er dekket. Det vil særlig kunne være aktuelt ved deltakelse i regattaer i utlandet.

Ansvarsforsikring - Overgangsordning for 2019:

IF dekker inneværende kalenderår ansvarforsikring hvis båten ikke har egen forsikring/kaskoforsikring:
Ansvarsforsikringen er begrenset til å gjelde joller inntil 5 meters lengde når det ikke er mulig/hensiktsmessig å tegne egen båtforsikring. Det er en forutsetning at jollen eies av medlem eller klubb tilsluttet Norges Seilforbund. Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for person- og tingskade som overstiger avtalt egenandel. Forsikringssum kr. 10.000.000 pr. skadetilfelle pr. forsikring samlet pr. forsikringsår inklusive renter og omkostninger. Egenandel kr. 5.000 pr. skadetilfelle.
Ansvarsforsikringen gjelder i Norge, Sverige, Danmark og Finland . For øvrig gjelder vilkår for ansvarsforsikring.

 Lisens inneholder fra  01.01.2020. ingen ansvarsforsikring. 

For å ha gyldig ansvarsforsikring anbefaler NSF alle båteiere om å tegne kaskoforsikringer på alle  joller/båter.


 Seilnummer

​Alle båter som seiler regatta og da benytter Kappseilingsreglene må ha et seilnummer utstedt av sin Nasjonale Myndighet- i Norge betyr det Norges Seilforbund.

Seilnummeret er det mest synlige identifikasjonen på en seilbåt og du må ha seilnummer hvis du skal seile regatta. Det er også en fordel å ha seilnummer hvis du skal seile i utlandet med båten da det gir en klar identifikasjon av både nasjonalitet (NOR) og eier. Det er alltid en fordel at båten enkelt kan identifiserer av andre - f.eks. ved ulykker.
 Norges Seilforbunds seilnummerregister er det mest komplette register over seilbåter i Norge, og jo flere som registrerer sin båt jo bedre og mer komplett blir registeret. Det koster 1150,- å få et nytt seilnummer. Omregistrering ved eierskifte av båt koster 500,- og må gjøres av NSF.

Seilnummeret må vises i alle seil som det kreves i. Dette beskrives i Kappseilingsregel 77 og I Appendiks G. Kort fortalt skal en båt ha seilnummer i storseil, spinnakere (også Asymetriske/gennaker) samt i overlappende forseil (skjøtehjørnet når bak masten).

Appendiks G forteller hvilke størrelser som kreves og hvor i seilet de skal sitte.  

For Tur og Havseilere er hvert seilummer unikt for hver enkelt båt og benyttes i mange situasjoner under seilasen.  
Seilnummeret er som startnummeret ditt i et skirenn og hovedkilden til å identifisere deg og din båt underveis og i mål.

Seilnummeret er kritisk og viktig identifikator i en eventuell redningsaksjon.

Akkurat som med et bilnummer følger seilnummeret båten i dens levetid. Å få selve nummeret er en enkel webservice hos Norges Seilforbund som koster 1150,- å få et nytt seilnummer. Omregistrering ved eierskifte av båt koster 500,- og må gjøres av NSF. For en enskrogsbåt vil nummeret være NOR fulgt av 5 siffer, flerskrogsbåter har NOR og så M foran et 3 sifferet nummer.

De fleste benytter klistremerke -nummer i seilet, men selvsagt kan man tusje eller male det inn også. Hvis du ikke vil gjøre det selv kan en seilmaker kan sette inn nummer i de seilene du ønsker. Nummer fås kjøpt i velassorterte båtbutikker eller hos en seilmaker. Fonten skal være av samme synlighet som Helvetica eller bedre.

Høyden på seilnummeret er avhengig av størrelse på din båt. Se tabellen under: 
Lengde på båt Min. høyde Min. avstand mellom tall og fra kantene på seilet
Under 3.5 m 230 mm 45 mm
3.5 m – 8.5 m 300 mm 60 mm
8.5 m – 11 m 375 mm 75 mm
Over 11 m 450 mm 90 mm

Hvordan får jeg et seilnummer?

Etter innlogging i vårt båtregister kan du registrere båten din. Det skjer øverst til høyre på denne siden.


Hva gjør jeg om jeg ikke får registrert en båt?

Ta kontakt med NSF på tlf. 21 02 90 00


 Vis nummer!

seilnummer.png

 Innholdsredigering

​Du logger inn for å løse lisens eller kjøpe seilnummer HER.

Har du ingen bruker klikker du Ny bruker? legger inn e-post og trykker send. Tidligere bruker?: Klikk glemt passord -Så klikker du lenken i e-posten, gjentar innlegging av e-post slik at du i den andre e-posten mottar passord slik at du kan regsitrere bruker.

 I fokus