Antidoping i seiling

Norges Seilforbund har det overordnede og formelle ansvaret for antidopingarbeidet i den organiserte seilsporten i Norge.
NSF  har sluttet seg til WADAs antidopingregelverk, og implementert dette i NIFs regelverk. Målet med idrettens antidopingarbeid er å sikre alle utøvere retten til å delta i en dopingfri idrett. Dette krever aktiv innsats fra hele den organiserte idretten. Alle som er medlemmer av idrettslag, eller på annen måte deltar i den idrettslige aktiviteten er omfattet av antidopingregelverket. NSF ved Norges Idrettsforbund  har delegert ansvaret for dopingkontroller og påtale til Stiftelsen Antidoping Norge.

 Innholdsredigering