Dokumentkategori
  
Gren
  
kappseilingsregler.pdf
  
Lover og regler; Arrangør; Dommer; kappseilingRegatta; Norgesmesterskap; Jolle; Respitt; Kjølbåt
Marin forsøpling - NSF.pptx
  
NSFAlle
NOR_Rating_Klasseregler_2018.pdf
  
Lover og regler; kappseilingRespitt
Norges-Seilforbunds-reklameregler.pdf
  
kappseiling; Lover og regler; NSFJolle; Kite; Kjølbåt; Norgesmesterskap; Regatta; Respitt
NSFs forskrifter til Kappseilingsreglene 2017-2020.pdf
  
kappseiling; Lover og regler; NSF; DommerRegatta; Jolle; Kjølbåt; Respitt; Norgesmesterskap
NSFs-forskrifter-for-offshoreseilaser.pdf
  
kappseiling; Lover og regler; DommerRespitt
ORC Rating Systems 2018.pdf
  
kappseiling; Lover og reglerRespitt
Startberettigelse.pdf
  
Lover og regler; NSF; NM; NC; kappseilingNorgesmesterskap; Regatta; Jolle; Kjølbåt; Respitt