Dokumentkategori
  
Gren
  
Addendum Q - Informasjon til deltakerne.pdf
  
Lover og regler; kappseilingRegatta
Addendum Q norsk 2017.pdf
  
Lover og regler; kappseilingRegatta
APPENDIKS E Kappseilingsregler for Radioseiling.pdf
  
Lover og regler; kappseiling; DommerRegatta
APPENDIKS F Kappseilingsregler for Kiteboard.pdf
  
Lover og regler; kappseiling; DommerKite; Regatta
Endringer og rettelser i kappseilingsreglene - versjon 20 januar 2018.pdf
  
Arrangør; Dommer; kappseilingRegatta
Forespõrsel til regattakomiteen.docx
  
Arrangement; Arrangør; MalerRegatta
Forsikringsvilkar_seillisens.pdf
  
kappseiling; NM; NCRegatta
Historiske resultater.pdf
  
kappseilingRegatta
kappseilingsregler.pdf
  
Lover og regler; Arrangør; Dommer; kappseilingRegatta; Norgesmesterskap; Jolle; Respitt; Kjølbåt
Krav-til-lege-og-sanitetstjeneste-ved-regattaarrangement.pdf
  
Arrangement; NC; NM; Lover og reglerJolle; Kjølbåt; Regatta; Norgesmesterskap
Marin forsøpling - NSF.pptx
  
NSFAlle
Norges Seilforbunds lisensforskrifter.pdf
  
Lover og regler; kappseiling; Arrangement; NM; NCNorgesmesterskap; Kjølbåt; Regatta
Norges-Seilforbunds-reklameregler.pdf
  
kappseiling; Lover og regler; NSFJolle; Kite; Kjølbåt; Norgesmesterskap; Regatta; Respitt
Norske appeller 1998 - 2017.pdf
  
Dommer; kappseiling; Appeller; Lover og reglerRegatta
NSFs forskrifter til Kappseilingsreglene 2017-2020.pdf
  
kappseiling; Lover og regler; NSF; DommerRegatta; Jolle; Kjølbåt; Respitt; Norgesmesterskap
OCS,UFD OG BFD NORSK.docx
  
Arrangement; Arrangør; MalerRegatta; Norgesmesterskap
protestfrist.docx
  
Arrangement; Arrangør; MalerRegatta; Norgesmesterskap
protestskjema_nonb.pdf
  
MalerNorgesmesterskap; Regatta
Regel 42 fortolkninger_2017-2020.pdf
  
Dommer; Arrangement; ArrangørRegatta
Startberettigelse.pdf
  
Lover og regler; NSF; NM; NC; kappseilingNorgesmesterskap; Regatta; Jolle; Kjølbåt; Respitt