Dokumentkategori
  
Gren
  
Addendum Q - Informasjon til deltakerne.pdf
  
Lover og regler; kappseilingRegatta
Addendum Q-Norsk.pdf
  
kappseiling; Dommer; Arrangør; Lover og reglerRegatta
APPENDIKS E Kappseilingsregler for Radioseiling.pdf
  
Lover og regler; kappseiling; DommerRegatta
APPENDIKS F Kappseilingsregler for Kiteboard.pdf
  
Lover og regler; kappseiling; DommerKite; Regatta
Appendiks S.docx
  
kappseiling; Dommer; Arrangør; Lover og regler; MalerRegatta
APPENDIKS T Mekling.pdf
  
DommerRegatta
APPENDIKS X.pdf
  
Dommer; Lover og reglerRegatta
Arbitration-Prosedyrer-tillegg-til-SI.pdf
  
Dommer; Lover og reglerRegatta
Endringer og rettelser i kappseilingsreglene - versjon 20 januar 2018.pdf
  
Arrangør; Dommer; kappseilingRegatta
Forespõrsel til regattakomiteen.docx
  
Arrangement; Arrangør; MalerRegatta
Historiske resultater.pdf
  
kappseilingRegatta
kappseilingsregler.pdf
  
Lover og regler; Arrangør; Dommer; kappseilingRegatta; Norgesmesterskap; Jolle; Respitt; Kjølbåt
Krav-til-lege-og-sanitetstjeneste-ved-regattaarrangement.pdf
  
Arrangement; NC; NM; Lover og reglerJolle; Kjølbåt; Regatta; Norgesmesterskap
Marin forsøpling - NSF.pptx
  
NSFAlle
Norges Seilforbunds lisensforskrifter.pdf
  
Lover og regler; kappseiling; Arrangement; NM; NCNorgesmesterskap; Kjølbåt; Regatta
Norges-Seilforbunds-reklameregler.pdf
  
kappseiling; Lover og regler; NSFJolle; Kite; Kjølbåt; Norgesmesterskap; Regatta; Respitt
Norske appeller 1998 - 2017.pdf
  
AppellerRegatta
NSFs forskrifter til Kappseilingsreglene 2017-2020.pdf
  
kappseiling; Lover og regler; NSF; DommerRegatta; Jolle; Kjølbåt; Respitt; Norgesmesterskap
NST Squad regulations 2019.pdf
  
Lover og regler; kappseilingRegatta
OCS,UFD OG BFD NORSK.docx
  
Arrangement; Arrangør; MalerRegatta; Norgesmesterskap
protestfrist.docx
  
Arrangement; Arrangør; MalerRegatta; Norgesmesterskap
protestskjema_nonb.pdf
  
MalerNorgesmesterskap; Regatta
Regel 42 fortolkninger_2017-2020.pdf
  
Dommer; Arrangement; ArrangørRegatta
Sjekkliste arrangørbåt.pdf
  
Arrangør; ArrangementRegatta
Sjekkliste for arrangement.pdf
  
Arrangement; ArrangørRegatta
Startberettigelse.pdf
  
Lover og regler; NSF; NM; NC; kappseilingNorgesmesterskap; Regatta; Jolle; Kjølbåt; Respitt