Landslag

Vi har per i dag ingen kvalifiserte deltakere til et norsk landslag i SUP.

Ansvarlig for å ta ut landslaget er Kjell Vagle og Jan Steven Johannessen.

 I fokus