Intruktørutdanning

Instruktør i SUP

Det fins i dag 2 muligheter for å blir sertifisert instruktør i SUP i Norge:


 1. ISA FWSUP

 2. Nasjonalt kurs


ISA FWSUP

Dette kurset består av tre deler.

 1. FWSUP: Dette kurset går over to dager.

 1. Etterarbeid med planlegging og gjennomføring av egne SUP-kurs. Det er krav om 20 timer SUP-kurs som skal rapporteres inn for å få godkjent ISA FWSUP.

 2. Redningskurs: Her fins det flere ulike. ISA har et eget som går over to dager - Water rescue. Dette kurset stiller fysiske krav til deltaker og har i tillegg til redning i vann en større del om førstehjelp.


FWSUP inneholder følgende tema:

 • Rollen som coach

 • Sikkerhet

 • Utstyr

 • Undervisningsmetoder

 • Analyse av padleområder

 • Hvordan videreutvikle SUP-ferdigheter/padling

 • Praktisk del med test av SUP-ferdigheter og gjennomføring av SUP-kurs


FWSUP har følgende krav til deltaker

 • Padle knestående i 20 m

 • Stående padling mellom bøyer, bytte av hender hvert 3.tak

 • Padle i 8-tall

 • Komme på og av brettet


Er man sertifisert via ISA kan benytte dette over hele verden.


Pris:

Kontingent til ISA FWSUP + redningskurs: $150 + $75 = $ 225 (ca 1900 kr)

Utgifter til instruktør*


Nasjonalt kurs

 • Over to dager

 • Innhold: Sikkerhet, utstyr, praktisk del, instruktør-opplæring, redning i vann

 • Må ha førstehjelpskurs i tillegg


Pris:

Kontingent til NORSUP 1000 kr

Utgifter til instruktør** $ 300 / dag + reise, kost og losji.

 I fokus