Innhold
1
NOR-Rating

NOR-rating er klasseklubben for respittseiling og ansvarlig for å utstede NOR-rating målebrev som er det mest benyttede respittsystemet i Norge. 

Måltallet i NOR Rating ,beregnes på bakgrunn av mål på båten. Et dataprogram, ORC VPP, (Velocity Prediction Programme), beregner båtens fartspotensial ved forskjellige vindvinkler og vindstyrker ut fra foreliggende mål på seil, rigg, skrog, kjøl mm. Måltallet fremkommer som et vektet gjennomsnitt av fartspotensialet ved ulike vindforhold. 

Skrogfilen er et datasett som beskriver båtens skrog og regnes som en del av samlingen av båtmål. Seilmålene er gjerne registrert av en autorisert måler, eller de kan være basert på et standard seilsett for båten.  

Behøver du målebrev eller har spørsmål kontakt NSF ved Per Bøymo og orienter deg på NOR-ratingshjemmeside NOR-Rating.org. Har du målebrev fra før og ønsker å betale, endre seil osv - logg deg på her: 

ORCi

ORCi er Premium varianten av NOR-rating. Det er basert på samme VPP beregneing men med større krav til innmåling og nøyaktighet. Behøver du målebrev eller har spørsmål kontakt NSF ved Per Bøymo og orienter deg på  ORC sin hjemmeside ORC.org.

SRS

SRS står for Svenskt Respit System og benyttes i Sverige. Alle med gyldig NOR-rating målebrev får gratis SRS målebrev ved å søke (fylle ut et skjema) på http://matbrev.svensksegling.se, send da også gjerne en e-post med NOR-rating målebrevet til matbrev@ssf.se.

IRC

IRC er et Respittsystem som hovedsaklig er stort i Storbrittania, Frankrike og gamle Engelske kolonier. Fastnet Race benytter dette. Behøver du IRC målebrev - kontakt NSF ved Per Bøymo og orienter deg på RORC Rating Office.

DH

Dansk Handicap benyttes natulig nok i Danmark og ligner på det gamle Scandicap systemet. NSF har oversikt over godkjente målere for Dh så behøver du et DH målebrev så hjelper vi deg.

 

 

 I fokus