Innhold
1
Dommerutdanning
Seilforeninger har behov for kvalifiserte dommere for å kunne avvikle arrangementer på en kvalitetsmessig tilfredsstillende måte for seilere og arrangører på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. NSF har behov for dommere som kan motiveres, utvikles og kvalifisere seg til nasjonalt og internasjonalt nivå i tillegg til å videreutvikle kunnskaper og ferdigheter innen bane- (RRS42), direkte- (Addendum Q) og matchdømming.

Dommerdanningen består av 2 kurs på forskjellige nivåer:
 • Dommerkurset arrangeres på krets- eller klubbnivå.
 • Forbundsdommerkurset arrangeres av NSFs Arrangør- og dommerutvalg (ADU)
Ved siden av disse kursene finnes "spesialkurs" for Bane-, Direkte- og Matchdommere.

ADU har sertifisert Kursholdere og det er kun disse som kan benyttes for å få godkjent kurset. 
Fagplaner dommerutdanningen:
Fagplan for Forbundsdommer 2019-02-13.docx

2
Forkurs om regler
Som første del av både arrangør- og dommerutdannelsen må man ta et e-læringskurs i regler som er forkurset til dommer- og arrangørkursene. Kurset er omfattende.

Det er todelt hvor de to delene er spisset mot hvert av de to utdanningsløpene. I praksis betyr det at de som ønsker å gå arrangørveien f.eks. ikke behøver lære like mye om båt-mot-båt reglene (Del 2 i regelboken) og prosedyrer for protesthøringer som dommerne må.
 
Kurset er klart til bruk og ligger i Idrettsforbundets kursstruktur. Slik finner du kursene:

Logg deg på MinIdrett her.
 
Du må ha en bruker på Min Idrett for å kunne melde deg på kursene og samme bruker må også være den som melder seg på de andre delene av kursene. Har du ikke bruker,  trykker du «ny bruker» oppe til høyre på https://min.idrett.no

Når du er logget inn klikk PÅMELDING, velg fane KURS og søk med ordet kappseil. Velg Arrangør - seiling hvis du skal ta Arrangørkurs og motsvarende for dommer. Kurset benevnt Kappseilingsreglene er et generelt kurs for alle og ikke forkurset til Arrangør- og Dommerutdanningen.
 
Man kan ta kurset som selvstudium, men det beste og hyggeligste er nok om kretser eller klubber samler opp en gruppe og tar kurset i fellesskap under veiledning av en godkjent instruktør. Dette kan man legge opp som et forkurs til henholdsvis Arrangør- eller Dommerkurset.

Kurset har eksamen som må være bestått for å kunne begynne på arrangør- eller dommerkursene.
3
Dommer

Overordnet læringsmål.
Etter endt utdanning skal kandidaten kunne:

 • Administrere en protestkomite samt lede og delta i høringer på lokale og regionale arrangement
 • Delta i protestkomiteer på nasjonalt nivå (NC, NM og tilsvarende)
 • Være tilstede på regattabanen for å kunne observere og rapportere


Generelt om gjennomføring av utdanningen 
 Utdanningen gjennomføres som forstudie, klasseromsundervisning på 16 timer som avsluttes med teoretisk eksamen.


Krav til forkunnskaper 
Kandidaten skal før utdanning ha:

 • Gjennomført NSF sitt Regelkurs for dommere (internettbasert).
 • God kunnskap om Kappseilingsreglenes Del 1-7


Ved spørsmål
Ta kontakt med leder for dommergruppen i ADU; Thomas Kresse, thomas.kresse@gmail.com eller 900 78 700, for råd om gjennomføring av kurset.

Kurs holdes
Kurs i nærheten av deg? - Alle kurs legges ut på MinIdrett -https://mi.nif.no/. Velg KURS til høyre og søk med Dommer, ikke bruk for lang søkestreng.

Presentasjoner og forberedelse til kurs

I tillegg til at e-kurset gir dere basiskunnskap om regler kan dere se igjennom en del av det som prensenteres på Dommerkurset her (Dropbox)

4
Forbundsdommer
Overordnet læringsmål
Etter endt utdanning skal kandidaten kunne:
 • Lede høringer på nasjonale arrangement (NC, NM og tilsvarende)
 • Lede og administrere en protestkomite på nasjonale arrangement
 • Delta i Jury på internasjonalt nivå
 • Være tilstede på regattabanen for å kunne observere og rapportere

Generelt om gjennomføring av utdanningen 
Utdanningen gjennomføres som forstudie, seminar og praksis med vurdering.

Krav til forkunnskaper 
Før utdanning starter skal
 • Kandidaten ha gjennomført og bestått utdanning som dommer.
 • Skriftlige referanser som dommer fra flere stevner
Arrangør
NSF Arrangør- og dommerutvalg. 

Ved spørsmål
Ta kontakt med leder for dommergruppen i ADU; Thomas Kresse, thomas.kresse@gmail.com eller 900 78 700.


Kurs holdes

Presentasjoner og forberedelse til kurs

I tillegg til at Dommerkurset har gitt dere basiskunnskap om regler kan dere se igjennom en del av det som prensenteres på Forbundsdommerkurset her (Dropbox)


5
Banedommerkurs

Overordnet formål med utdanningen
Seilforeninger og NSF har behov for banedommere for å kunne ha kvalifiserte observatører i henhold til Kappseilingsreglenes Appendiks P (Egne prosedyrer for regel 42) og for å kunne handle iht. regel P 1.2 under arrangementer for joller og kjølbåter på regionalt og nasjonalt nivå.

Overordnet læringsmål   
Etter endt utdanning skal kandidaten kunne:

 • Fylle funksjon som banedommer og kunne dømme iht. Appendiks P og regel 42.
 • Administrere brudd på regel 42

Generelt om gjennomføring av utdanningen 
Utdanningen gjennomføres som forstudie, klasseromsundervisning med teoretisk eksamen, separat videotest samt praktisk gjennomføring

Krav til forkunnskaper

 • Aktiv eller tidligere aktiv seiler eller trener med gjennomført og bestått Regelkurs for dommere (internettbasert) eller
 • Dommer

Arrangør
NSF Arrangør- og dommerutvalg.

Ved spørsmål
Ta kontakt med leder for dommergruppen i ADU; Thomas Kresse, thomas.kresse@gmail.com eller 900 78 700.


Neste kurs

Se  Aktuelle NSF kurs

6
Direktedommerkurs

Overordnet formål med utdanningen
Seilforeninger og NSF har behov for kvalifiserte dommere for å dømme i henhold til Kappseilingsreglenes Addendum Q under arrangementer for joller og kjølbåter på nasjonalt nivå. NSF har behov for dommere som kan kvalifisere seg og motivere seg til å gjennomføre utdanning som International Umpire i regi av World Sailing.

Overordnet læringsmål
Etter endt utdanning skal kandidaten kunne dømme i henhold til Addendum Q.

Generelt om gjennomføring av utdanningen

Utdanningen gjennomføres som forstudie, klasseromsundervisning, teoretisk test og praktisk vurdering.

Krav til forkunnskaper 

 • Gjennomført og bestått utdanning som Dommer.
 • God kunnskap Kappseilingsreglene og Caser & Calls relevant for direktedømming.

Arrangør
NSF Arrangør- og dommerutvalg (ADU).

Ved spørsmål
Ta kontakt med leder av ADU Tor Møinichen, tor@moinichen.no eller 900 36 025.


Neste kurs

Se  Aktuelle NSF kurs