Innhold
1
Løse Lisens?
Du løser lisens og kjøper seilnummer ved å bruke innloggingsboksen til høyre på denne siden. Du finner mer informasjon om seilnummer nederst på denne siden.
 
Forskriften for forsikringslisens vedtas og forvaltes av styret i Norges Seilforbund.

Forsikringslisens skal løses av alle seilere mellom 13 og 69 år om man skal seile Norges Cup, Norgesmesterskap, Seilsportligaen, Mesternes Mester og internasjonale regattaer i inn- og utland.

Fra og med 2019 finnes det kun 4 lisenstyper:
Type lisens:

Pris

Personlig årslisens Junior (<=18)

345,-

Personlig årslisens Senior (19+)

430,-

Utvidet personlig årslisens junior (se forsikringsvilkår)

810,-

Utvidet personlig årslisens senior (se forsikringsvilkår)

940,-

 

Norges Seilforbund anbefaler alle aktive seilere å ha årslisens – både for å ha en ekstra skadeforsikring og for å støtte norsk seilsport.

NSFs lisensforskrift finnes i sin helhet her.

2
Viktig informasjon
Ulykkesforsikring: 

Med lisensen følger det personlig ulykkesforsikring. Vilkårene for denne finnes i sin helhet her

Kort oppsummert dekker ulykkesforsikringen følgende:

Grunnlisens:
 • Dødsfallerstatning ulykke: Forsikringssum: 50 000 kr Egenandel: 0 kr 
 • Dødsfallstillegg ektefelle: 150 000 kr
 • Dødsfallstillegg barn: 50 000 kr
 • Tannskader: 15 000 kr
 • Fysioterapeut/kiropraktor: 0 kr
 • Behandlingsutgifter: 15 000 kr
 • Egenandel: 1 000 kr
 • Menerstatning ulykke: Forsikringssum: 150 000 kr Minste invaliditetsgrad: 5 % Egenandel: 0 kr

Utvidet lisens: 

 • Dødsfallerstatning ulykke: Forsikringssum: 50 000 kr Egenandel: 0 kr Operasjon: 30 000 kr
 • Dødsfallstillegg ektefelle: 150 000 kr
 • Dødsfallstillegg barn: 50 000 kr
 • Fysioterapeut/kiropraktor: 6 000 kr
 • Behandlingsutgifter: 25 000 kr
 • Operasjon: 60 000 kr
 • Tannskader: 50 000 kr
 • Menerstatning ulykke: Forsikringssum: 500 000 kr Minste invaliditetsgrad: 5 % Egenandel: 0 kr

NSF anbefaler alle aktive seilere den utvidede lisensen/forsikringen. Den gir langt bedre «hjelp tilbake til idretten» assistanse.

Ansvarsforsikring:
Den beste og billigste ansvarsforsikringen får man ved å tegne den som en del av forsikringen av båt. Hos alle de store forsikringsselskapene i Norge følger ansvarsforsikringen med som en del av båtforsikringen/kaskoforsikringen. Både nasjonale og Utenlandske arrangører har ofte krav om at båten skal ha ansvarsforsikring med forsikringssummer fra 1,5 mill. euro til 3 mill euro. Båtforsikring som selges av norske selskaper, oppfyller som regel disse kravene. Be om internasjonalt forsikringsbevis hvis du skal utenlands. Pass på å få forsikring tilpasset fartsområde. 

Det er mulig å dekke egen ansvarsforsikring som ikke er en del av båtforsikringen/kaskoforsikringen, men dette er gjennomgående dyrere. Vær obs på at dette kan være nødvendig dersom du leier eller låner båt og denne ikke er dekket. Det vil særlig kunne være aktuelt ved deltakelse i regattaer i utlandet.

Ansvarsforsikring - Overgangsordning for 2019:

IF dekker inneværende kalenderår ansvarforsikring hvis båten ikke har egen forsikring/kaskoforsikring:
Ansvarsforsikringen er begrenset til å gjelde joller inntil 5 meters lengde når det ikke er mulig/hensiktsmessig å tegne egen båtforsikring. Det er en forutsetning at jollen eies av medlem eller klubb tilsluttet Norges Seilforbund. Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for person- og tingskade som overstiger avtalt egenandel. Forsikringssum kr. 10.000.000 pr. skadetilfelle pr. forsikring samlet pr. forsikringsår inklusive renter og omkostninger. Egenandel kr. 5.000 pr. skadetilfelle.
Ansvarsforsikringen gjelder i Norge, Sverige, Danmark og Finland . For øvrig gjelder vilkår for ansvarsforsikring.

 Lisens inneholder fra  01.01.2020. ingen ansvarsforsikring. 

For å ha gyldig ansvarsforsikring anbefaler NSF alle båteiere om å tegne kaskoforsikringer på alle  joller/båter.