Innhold
1
Arrangørutdanning
Seilforeninger har behov for kvalifiserte arrangører for å kunne avvikle arrangementer på en kvalitetsmessig tilfredsstillende måte for seilere lokalt, regionalt og nasjonalt. NSF har behov for arrangører som kan motiveres, utvikles og kvalifisere seg til nasjonalt og internasjonalt nivå.

Arrangørutdanningen består av 2 kurs på forskjellige nivåer:
  • Arrangørkurset arrangeres på krets- eller klubbnivå.
  • Regattasjefkurset arrangeres av NSFs Arrangør- og dommerutvalg (ADU)

ADU har sertifisert kursholdere og det er kun disse som kan benyttes for å få godkjent kurset. 
Her finner du godkjente foredragsholder for Arrangør- og Regattasjefkurs.


Både nasjonalt og internasjonalt endres regattaformat for seiling. Nye formater krever ofte ny kunnskap eller andre egenskaper av en arrangør. NSF oppfordrer foreningene til å rekruttere til arrangørkurs slik at vi står bedre rustet til å tilby norske seilere kvalitetsregattaer også i fremtiden.
2
Forkurs om regler
Som første del av både arrangør- og dommerutdannelsen må man ta et e-læringskurs i regler som er forkurset til dommer- og arrangørkursene. Kurset er omfattende.

Det er todelt hvor de to delene er spisset mot hvert av de to utdanningsløpene. I praksis betyr det at de som ønsker å gå arrangørveien f.eks. ikke behøver lære like mye om båt-mot-båt reglene (Del 2 i regelboken) og prosedyrer for protesthøringer som dommerne må.
 
Kurset er klart til bruk og ligger i Idrettsforbundets kursstruktur. Slik finner du kursene:

Logg deg på MinIdrett her.
 
Du må ha en bruker på Min Idrett for å kunne melde deg på kursene og samme bruker må også være den som melder seg på de andre delene av kursene. Har du ikke bruker,  trykker du «ny bruker» oppe til høyre på https://min.idrett.no

Når du er logget inn klikk PÅMELDING, velg fane KURS og søk med ordet kappseil. Velg Arrangør - seiling hvis du skal ta Arrangørkurs og motsvarende for dommer. Kurset benevnt Kappseilingsreglene er et generelt kurs for alle og ikke forkurset til Arrangør- og Dommerutdanningen.
 
Man kan ta kurset som selvstudium, men det beste og hyggeligste er nok om kretser eller klubber samler opp en gruppe og tar kurset i fellesskap under veiledning av en godkjent instruktør. Dette kan man legge opp som et forkurs til henholdsvis Arrangør- eller Dommerkurset.

Kurset har eksamen som må være bestått for å kunne begynne på arrangør- eller dommerkursene.
3
Arrangør

Overordnet læringsmål  
Etter endt utdanning skal kandidaten kunne bidra i et stevne og kunne lede et arrangement på lokalt eller regionalt nivå.

Generelt om gjennomføring av utdanningen
Utdanningen gjennomføres som et 16-timers klasseromskurs, enten som helge- eller kveldskurs, og avsluttes med en teoretisk eksamen.

Krav til forkunnskaper  
Kandidaten skal før utdanning:

  • Ha gjennomført NSF sitt Regelkurs for arrangør (internettbasert).
  • Deltatt på startbåt eller vært konkurranseseiler.

Ved spørsmål
Ta kontakt med Arrangørgruppen i ADU;

Henrik Wigers Larsen, hwl@epsis.no, 415 00 288

Per Bakke, per.bakke@mac.com, 982 55 055,  for råd om gjennomføring av kurset.

Kurs holdes
Kurs i nærheten av deg? - Alle kurs legges ut på MinIdrett -https://mi.nif.no/. Velg KURS til høyre og søk med Arrangør, ikke bruk for lang søkestreng.
Se også Aktuelle NSF kurs

Elevmateriell

Elevmateriellet er formet som et E-KURS.

4
Regattasjef
Overordnet læringsmål  

Etter endt utdanning skal kandidaten kunne

  • Lede et arrangement på nasjonalt nivå
  • Fylle rollen som regatta-/startsjef under nasjonale og internasjonale stevner

Generelt om gjennomføring av utdanningen
Utdanningen gjennomføres som et 16-timers klasseromskurs over en helg og avsluttes med en praktisk og teoretisk eksamen.

Krav til forkunnskaper  
Kandidaten skal før utdanning:

  • Gjennomført og bestått utdanning som arrangør
  • Skriftlige referanser fra organiserende myndighet som regatta-/start-/banesjef fra flere stevner for forskjellige klasser og med ulike format iht til referanseskjema utarbeidet av NSF
Aktive seilere som ikke har tatt Arrangørkurset, men som tilfredsstiller kulepunkt 2, kan få delta på regattasjefkurset forutsatt at de har gjennomført og bestått NSF sitt Regelkurs for arrangør (internettbasert), og bestått eksamen på Arrangørkurset som en opptaksprøve. De vil, som alle andre som tar Regattasjefkurset, ikke bli lisensiert som regattasjefer før de kan dokumentere relevant erfaring i etterkant av kurset og har bestått den praktiske eksamen. Søknad om dette må sendes NSF v / Arrangør- og dommerutvalget. Kontakt utvalget først for veiledning om krav til søknadens innhold.

Arrangør
NSF Arrangør- og dommerutvalg.

Ved spørsmål

Ta kontakt med Arrangørgruppen i ADU;

Henrik Wigers Larsen, hwl@epsis.no, 415 00 288

Per Bakke, per.bakke@mac.com, 982 55 055,  for råd om gjennomføring av kurset.

Kurs holdes

Elevmateriell
Elevmateriell finner du HER.