Dokumentkategori
  
Gren
  
  
2018 Trenerkontrakt-mal.docx
  
22.06.2018 12:48Trener; Maler2018
Addendum Q - Informasjon til deltakerne.pdf
  
22.06.2018 12:49Lover og regler; kappseilingRegatta2018
Addendum Q-Norsk.pdf
  
26.01.2019 10:12kappseiling; Dommer; Arrangør; Lover og reglerRegatta2019
Appeller 1989-1999.pdf
  
09.11.2018 09:56Appeller2000
Appellsak 1 2018.pdf
  
21.06.2018 14:29Appeller2018
Appellsak 2 2018.pdf
  
21.06.2018 14:30Appeller2018
Appellsak 4-2018.pdf
  
01.10.2018 13:43Appeller2018
Appellsak 5-2018.pdf
  
28.09.2018 09:53Appeller2018
Appellsak 6-2018.pdf
  
11.10.2018 10:33Appeller2018
Appelsak 3 2018.pdf
  
10.03.2019 10:55Appeller2018
APPENDIKS B Konkurranseregler for Brettseiling.pdf
  
22.06.2018 12:46Arrangement; Lover og regler; kappseiling; DommerJolle2018
APPENDIKS E Kappseilingsregler for Radioseiling.pdf
  
22.06.2018 12:47Lover og regler; kappseiling; DommerRegatta2018
APPENDIKS F Kappseilingsregler for Kiteboard.pdf
  
22.06.2018 12:47Lover og regler; kappseiling; DommerKite; Regatta2018
Appendiks K - Norsk Kunngjøring mal.docx
  
22.06.2018 12:48Maler; Arrangement; Arrangør2018
Appendiks L - Norsk seilingsbestemmelse mal.docx
  
22.06.2018 12:51Maler; Arrangement; Arrangør2018
Appendiks Q for NM-reglene.pdf
  
27.05.2019 14:48Arrangement; Dommer; Arrangør; NMNorgesmesterskap2019
Appendiks S.docx
  
25.01.2019 11:33kappseiling; Dommer; Arrangør; Lover og regler; MalerRegatta2019
APPENDIKS T Mekling.pdf
  
10.03.2019 11:43DommerRegatta2018
APPENDIKS X.pdf
  
10.03.2019 11:47Dommer; Lover og reglerRegatta2019
Arbitration-Prosedyrer-tillegg-til-SI.pdf
  
10.03.2019 12:06Dommer; Lover og reglerRegatta2019
Arsrapport 2015-2016.pdf
  
22.06.2018 12:21NSF; Årsrapporter2016
Arsrapport-2002.pdf
  
22.06.2018 12:21NSF; Årsrapporter2002
Arsrapport-2004.pdf
  
22.06.2018 12:21NSF; Årsrapporter2004
Arsrapport-2005.pdf
  
22.06.2018 12:22NSF; Årsrapporter2005
Arsrapport-2006.pdf
  
22.06.2018 12:22NSF; Årsrapporter2006
Arsrapport-2007.pdf
  
22.06.2018 12:22NSF; Årsrapporter2007
Arsrapport-2008.pdf
  
22.06.2018 12:23NSF; Årsrapporter2008
Arsrapport-2009.pdf
  
22.06.2018 12:27NSF; Årsrapporter2009
Arsrapport-2010.pdf
  
22.06.2018 12:27NSF; Årsrapporter2010
Arsrapport-2011.pdf
  
22.06.2018 12:28NSF; Årsrapporter2011
1 - 30Neste